การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
20-พ.ค.-2565

ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก Microscopic Spine Surgery

     เป็นการเปิดผิวหนัง โดยมีการเลาะกล้ามเนื้อกระดูกสันหลัง ขนาดของแผลขึ้นกับขนาดของอุปกรณ์ถ่างผิวหนัง และกล้ามเนื้อที่ใช้ โดยทั่วไปขนาดแผลจะอยู่ที่ประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร

 

คุณสมบัติของ Microscopic

         ศัลยแพทย์จะมองเห็นภาพขยายบริเวณพื้นที่ผ่าตัด โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ Microscope และทำการผ่าตัดผ่านแผลที่เปิดไว้แบบปกติ ในบางครั้งการผ่าตัดจำเป็นต้องตัดบางส่วนของข้อต่อกระดูกสันหลัง facet joint ออก เพื่อให้มองเห็นบริเวณที่จะผ่าตัดได้ชัดเจน ผลที่ได้อาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลัง Spinal instability ตามมา รวมถึงโอกาสทำให้พังผืดของเนื้อเยื่อเส้นประสาท Epidural Fibrosis ตามมามากขึ้น ซึ่ง ระยะการพักฟื้นในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดโดยทั่วไป อยู่ที่ 3 - 5 วัน  

 

เทคโนโลยีการการผ่าตัดแผลเล็กแบบใหม่ Endoscopic Spine Surgery

         ด้วยการใช้ชุดอุปกรณ์ส่องกล้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง สอดผ่านผิวหนัง และกล้ามเนื้อไปยังบริเวณกระดูกสันหลัง สู่ช่องโพรงกระดูกสันหลังที่พบปัญหาโดยตรง โดยไม่ต้องเลาะกล้ามเนื้อกระดูกสันหลัง ศัลยแพทย์สามารถใช้อุปกรณ์เพื่อทำการผ่าตัด โดยไม่ต้องขยายแผล และไม่ต้องตัดข้อต่อกระดูกจนเกินความจำเป็น ทำให้แผลผ่าตัดที่ได้มีขนาดเล็กมาก ประมาณ 0.8 - 1 เซนติเมตร

ผลการรักษาด้วยเทคนิค Endoscopic

         เมื่อมีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อ และกล้ามเนื้อลดลง ทำให้อาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยลงด้วย ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ไว หลังการผ่าตัดสามารถขยับ ลุก นั่ง และเดินได้ในวันถัดไป ช่วยลดเวลาการพักฟื้นในโรงพยาบาล ระยะพักฟื้นในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดส่องกล้อง โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 1 - 3 วัน


รศ.(พิเศษ) นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกสันหลัง สถาบันกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ สถาบันกระดูกและข้อ