เนื้องอกมดลูก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
08-ม.ค.-2564
เนื้องอกในมดลูก คือ การเจริญเติบโตมากผิดปกติของเซลล์กล้ามเนื้อมดลูก ทำให้มีขนาดใหญ่จนแทรกหรือยื่นจากมดลูกปกติ ทำให้มดลูกโตขึ้น บางทฤษฎีสันนิษฐานว่า ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตที่มดลูก มีส่วนเร่งให้เนื้องอกโตขึ้น เพราะพบว่าส่วนใหญ่เนื้องอกในมดลูกจะมีขนาดเล็กลงหลังวัยหมดประจำเดือน มักเกิดเพียงก้อนเดียวหรือหลาย ๆ ก้อน และหลาย ๆ ขนาดแตกต่างกันออกไป

เนื้องอกมดลูกพบได้ทุกบริเวณในมดลูก เรียกแตกต่างกันตามตำแหน่งที่พบ ดังนี้..

เนื้องอกมดลูก
  1. เนื้องอกที่กล้ามเนื้อ เป็นก้อนเนื้องอกที่โตขึ้นภายในกล้ามเนื้อมดลูก พบได้บ่อยที่สุด
  2. เนื้องอกมดลูกที่ผิวด้านนอกมดลูก เป็นก้อนเนื้องอกที่โตขึ้นและดันออกมาที่ผิวด้านนอกมดลูก
  3. เนื้องอกมดลูกที่โพรงมดลูก เป็นก้อนเนื้องอกที่โตขึ้นและดันเข้ามาในโพรงมดลูก
  4. เนื้องอกในมดลูกชนิดมีก้านยื่น เป็นก้อนเนื้องอกที่โตขึ้นและอาจดันพ้นออกมาที่ผิวด้านนอกของมดลูก หรืออาจดันเข้ามาในโพรงมดลูก แต่ก้อนเนื้องอกจะยึดติดกับมดลูกด้วยก้าน

อาการที่พบได้ของเนื้องอกในมดลูก ได้แก่

อาการปวดท้องเรื้อรัง ปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน หรือมีประจำเดือนมามากกว่าปกติ โดยขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่ง หรือเนื้องอกนั้นมีขั้วและมีการบิดของขั้วส่งผลให้เกิดอาการปวด อาจคลำได้หรือรู้สึกได้ว่ามีก้อนเกิดขึ้นตรงบริเวณท้องน้อย บางรายมีอาการปัสสาวะบ่อย เนื่องจากก้อนเนื้องอกไปกดทับกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอยู่ด้านหน้ามดลูก ซึ่งส่วนใหญ่อาการของเนื้องอกในมดลูกสามารถปวดได้แบบชนิดปวดแบบเรื้อรัง หรือเฉียบพลันแทรกซ้อน

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาเนื้องอกในมดลูก

สูตินรีแพทย์จะทำการตรวจภายใน ร่วมกับการตรวจอัลตราซาวด์ สำหรับการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุของผู้ป่วย ขนาดของเนื้องอกในมดลูก ความต้องการมีบุตร อาการภาวะแทรกซ้อน และสุขภาพของคนไข้ หากพบความผิดปกติเกิดขึ้นคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งกังวล เนื่องจากเนื้องอกในมดลูกเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อร้ายได้ค่อนข้างน้อย แนวทางการรักษาผู้ที่ก้อนเนื้องอกไม่โตมาก และไม่มีอาการผิดปกติอาจใช้เพียงวิธีติดตามการเปลี่ยนแปลงของขนาดเนื้องอก ส่วนผู้ที่มีเนื้องอกในมดลูกขนาดใหญ่หรือมีอาการผิดปกติ โดยส่วนใหญ่จะรักษาด้วยการผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด หรือเลาะเฉพาะก้อนเนื้องอกกรณีที่ผู้ป่วยต้องการมีบุตร สำหรับการเลือกวิธีผ่าตัดสูตินรีแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละราย
การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกแบบซ่อนรอยแผล
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช


ศูนย์สุขภาพสตรี อาคาร 1 ชั้น 4 โทร. 02-2717000 ต่อ สุขภาพสตรี