รักษาคลองรากฟันอย่างแม่นยำ ด้วยกล้องจุลศัลยกรรม (DENTAL OPERATING MICROSCOPE)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-มี.ค.-2565
            สุขอนามัยของช่องปากเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือโรคต่างๆ แต่เมื่อใดที่ปัญหาฟันผุกินระยะเวลานาน กระทั่งมีอาการปวด บวม มีเลือดออก ตัวรากฟันแตก ลักษณะเช่นนี้จำเป็นต้องรักษาคลองรากฟันร่วมด้วยก่อนทำการบูรณะฟันต่อไป

รักษาคลองรากฟัน... โดยใช้กล้องจุลศัลยกรรม
            การรักษารากฟันเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดมากเนื่องจากมีความซับซ้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาฟันที่ผุ หรือมีอันตรายที่อาจเกิดโรคของเนื้อเยื่อในฟันเพื่อให้ผู้ป่วยยังมีฟันไว้ใช้งานได้ซึ่ง “กล้องจุลศัลยกรรม” จะเข้ามาช่วยเพิ่มกำลังขยายในการมองเห็นคลองรากฟันที่มีขนาดเล็กให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเมื่อเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ก็ย่อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงเพิ่มผลสำเร็จในการรักษารากฟันให้สูงขึ้นด้วย

Dental Operating Microscope ตัวช่วยที่ดีกว่ามองด้วยตาเปล่า
           ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการทำศัลยกรรมปลายรากฟันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน จึงทำให้ Dental Operating Microscope กลายเป็นเครื่องมือรักษาคลองรากฟันโดยใช้กล้องจุลศัลยกรรมที่สามารถรักษาคลองรากฟันที่มีลักษณะซับซ้อนได้โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มกำลังขยายการมองเห็นเพื่อหาคลองรากฟันเพิ่มคุณภาพการมองสิ่งที่เล็กมากเกินขีดความสามารถของตามนุษย์ อย่างในกรณีที่คลองรากฟันมีความตีบตัน มีรอยร้าวหรือรอยแยกในตัวฟัน และรากฟันเช่น คลองรากฟันมีการแยกเป็น 2 - 3 คลองรากในส่วนปลายรากฟัน หรือฟันที่มีลักษณะทางกายวิภาคที่ไม่ปกติกล้องนี้จะช่วยในการซ่อมแซมรอยทะลุในคลองรากฟัน การรื้อเครื่องมือที่หักในคลองรากฟัน รวมถึงยังรักษาฟันที่ยังมีการเจริญของฟันไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะมีปลายรากฟันที่เปิดกว้าง และช่วยในการผ่าตัดปลายรากฟัน เราพร้อมดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันของคุณด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทันตบุคลากรที่ผ่านการอบรม เครื่องมือที่ทันสมัยผ่านกระบวนการปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากลโดยคํานึงถึงความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล