โบราณว่าไว้ คนท้องห้ามอาบน้ำตอนกลางคืน จริงหรือ?
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
08-ม.ค.-2564

               จริงๆ แล้วข้อห้ามที่ปู่ย่าตายายบอกต่อๆ กันมาเกี่ยวกับการห้ามคนท้องอาบน้ำตอนกลางคืน ถือเป็น กุศโลบายเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนท้อง เพราะในสมัยก่อนวิถีชีวิตแตกต่างจากปัจจุบันมาก ห้องน้ำก็ไม่ได้สะดวกสบาย บ้างอาบน้ำตามลำคลอง ยิ่งเวลากลางคืนยังไม่มีไฟฟ้า จึงมีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น คุณแม่ตั้งท้องอาจลื่น หกล้ม ก่อให้เกิดอันตรายได้นั่นเอง

โบราณว่าไว้ คนท้องห้ามอาบน้ำตอนกลางคืน จริงหรือ?

                เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ความสะดวกสบายของห้องน้ำก็มากขึ้น ในปัจจุบัน คุณแม่สามารถอาบน้ำในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่การอาบน้ำในช่วงเวลากลางคืนที่มีอากาศเย็นๆ อาจทำให้คุณแม่เป็นหวัด หรือล้มป่วยได้ง่ายขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพสตรี  
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0-2271-7000 ต่อ สุขภาพสตรี