ทำ “บอลลูน” วิธีสวนหัวใจขยายหลอดเลือด...เพื่อคืนคุณภาพชีวิต
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
16-ก.ค.-2563
     เมื่อแพทย์วินิจฉัยจากการฉีดสีแล้วว่าผู้ป่วยมีภาวะหลอดเลือดตีบ แคบ โดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ผู้ป่วยจะถูกแนะนำให้ทำในทันทีก็ คือ การสวนหัวใจเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งมีทั้งการทำด้วยบอลลูน และขดลวด

สวนหัวใจด้วยบอลลูน...ดีอย่างไร
      ข้อดีของการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแคบด้วยวิธีนี้ คือ สามารถช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดบายพาสได้เพราะไม่ต้องดมยาสลบ ทำให้ผู้ป่วยสามารถรู้สึกตัวพูดคุยกับแพทย์ได้ เพราะการวางยาสลบนั้นจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ใช้เวลาเฉลี่ย 1-2 วัน ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติ โดยไม่ต้องกังวลกับอาการภาวะหัวใจขาดเลือด อีกทั้ง สามารถทำซ้ำได้หลายครั้ง ในกรณีที่หลอดเลือดตีบแคบมากขึ้นในอนาคต

มั่นใจผลการรักษา...ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
       วิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน การรักษาที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยม เนื่องจากไม่ต้องผ่าตัด และมีความปลอดภัย โดยแพทย์จะสอดสายสวนหัวใจ ซึ่งเป็นท่อบอลลูนขนาดเล็กเข้าไปทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบ หรือข้อมือ ซึ่งให้ผลการรักษาไม่ต่างกัน เพียงแต่การสวนทางข้อมือ ผู้ป่วยจะได้รับความสะดวกสบายกว่า เพราะไม่มีแผลที่ขาหนีบ รวมถึงลดระยะเวลาพักฟื้น กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็ว ทั้งนี้ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย หลังจากนั้นจะต้องต่อสายบอลลูนเข้ากับเครื่องมือที่อยู่ภายนอกร่างกาย เพื่อดันให้บอลลูนขยายออก เบียดคราบไขมัน หินปูนซึ่งเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดให้ยุบแบนลง และขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้น เพื่อให้เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีอีกครั้ง หากบอลลูนขยายผนังหลอดเลือดยังไม่กว้างพอ แพทย์จะใส่ขดลวดเล็กๆ (stent) เข้าไปยึดติดกับผนังหลอดเลือด นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายหลอดเลือดแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัย และลดปัญหาการกลับมาตีบซํ้าอีกได้ด้วย หลังจากนั้นจึงทำให้บอลลูนฟีบเหมือนเดิม แล้วดึงสายสวนหัวใจกลับออกมา

ระบบห้องปฏิบัติการ (Cath Lab) ที่มาพร้อมทีมสาขาวิชาชีพ
แน่นอนว่าการทำหัตถการกับหัวใจสามารถเกิดภาวะฉุกเฉินได้ตลอดเวลา เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจหยุดเต้นระหว่างทำหัตถการ แต่ด้วยการเตรียมพร้อมของระบบห้องปฎิบัติการ และทีมแพทย์สหสาขาที่คอยดูแลประจำตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถช่วยแก้ไขภาวะฉุกเฉินให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญ คือการตัดสินใจของแพทย์จากความชำนาญ และประสบการณ์ที่สั่งสมซึ่งมั่นใจได้ว่าทุกการตัดสินใจ เราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเสมอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ศูนย์หัวใจ อาคาร 1 ชั้น 3
โทร.0-2271-7000 ต่อ 10318-19