นพ. นิธิคุณ บุญอิ้ง

Information Not found.

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วัน เวลา
เสาร์ 13:00 - 15:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00
**กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 1772 กด2 กด3 ต่อ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง (ALS)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ศัลยศาสตร์ทั่วไป  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย