ทญ.ปรารถนา เฉิดสุวรรณรักษ์

ทันตกรรมจัดฟัน

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 12:00
อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 12:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00
ตารางออกตรวจ
อาทิตย์, จันทร์, พุธ    09.00 – 12.00 น.
อังคาร                      09.00 – 12.00 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 3) 
อังคาร                      09.00 – 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4) 
พฤหัส                      09.00 – 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 3) 
ศุกร์                          09.00 – 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 1, 2 และ4)