อ้วนแค่ไหน…เสี่ยงเข่าพัง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
12-ต.ค.-2565
title หนึ่งในสาเหตุใหญ่ของอาการข้อเสื่อมคือ มีน้ำหนักตัวเกิน หรืออ้วน เพราะยิ่งน้ำหนักตัวมากเท่าไร ข้อต่างๆ ในร่างกายก็ยิ่งต้องรับภาระมากเท่านั้น โดยเฉพาะข้อเข่า สะโพก และหลัง ที่เป็นกำลังหลักในการรับน้ำหนักของร่างกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการควบคุมน้ำหนักจึงเป็นสิ่งสำคัญ

โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิคที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้เป็นอย่างดี แต่หากผู้ป่วยกังวลว่าการออกกำลังกายจะเป็นอันตรายต่อข้อกระดูก ก็ควรเลือกประเภทของการออกกำลังกายที่ข้อไม่ต้องแบกรับภาระมากนัก เช่น ว่ายน้ำ การเดินในน้ำ เดิน หรือปั่นจักรยาน

เช็คน้ำหนักตัว แบบไหนเรียกเกินเกณฑ์ !!
เปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index,BMI)จากสูตร = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ส่วนสูง (เมตร) ยกกำลัง

ค่าดัชนีมวลกาย แปลผล
น้อยกว่า 18.5 ผอม
18.5-22.9 สมส่วน
23.0-24.9 น้ำหนักเกิน
25.0-29.9 อ้วน
มากกกว่าหรือเท่ากับ 30 อ้วนรุนแรง

ตัวอย่างเกณฑ์น้ำหนักตัวเมื่อคำนวณตามดัชนีมวลกาย จำแนกตามความสูง
ส่วนสูง (เมตร)
น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
น้ำหนักปกติน้ำหนักตัวเกินอ้วน
1.5041.6-51.551.6-56มากกว่า 56
1.5544.4-55.055.1-59.8มากกว่า 59.8
1.6047.3-58.658.7-63.7มากกว่า63.7
1.6550.4-62.362.4-67.8มากกว่า67.8
1.7053.5-66.266.3-72.0มากกว่า72
1.7556.7-70.170.2-76.3มากกว่า76.3

จากการศึกษาพบว่าในรายที่น้ำหนักตัวเกิน เมื่อน้ำหนักลดลงจะทำให้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมลดลง

ได้ถึงร้อยละ 50 เมื่อน้ำหนักตัวเกินควรลดน้ำหนัก หรือควบคุมไม่ให้เพิ่มขึ้น เพราะน้ำหนักตัวที่มากจะเพิ่ม แรงกดหรือกระแทกบนข้อต่อในการทำอิริยาบถที่เคลื่อนไหว ไม่ว่าจะตอนยืน เดิน ข้อเข่าจะต้องรับน้ำหนัก 2-3 เท่าของน้ำหนักตัว

อย่างไรก็ตาม การลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยกำลังใจ และวินัยในการควบคุมน้ำหนักตัวเอง ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกต้อง หากลดน้ำหนักได้เพียงเล็กน้อยก็จะช่วยลดอาการปวดข้อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ คลินิกลดน้ำหนัก Weight wellness clinic
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00 - 17:00 น.