โปรแกรมฝากครรภ์ เหมาจ่าย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
06-พ.ย.-2562 ถึง 30-พ.ย.-2573

ฝากครรภ์ จุดเริ่มต้นของการดูแล การตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะร่างกาย และสภาวะจิตใจ และเตรียมพร้อมกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงเวลา ตลอด 9 เดือน ของการตั้งครรภ์ เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณแม่ และลูกน้อย


โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย คลิก