Best Seller 2023 รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
02-พ.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
รายละเอียดราคา
รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ (1 ครั้ง)
900.-
(รวมค่าบริการนักกายภาพ และบริการโรงพยาบาล) 
รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ (5 ครั้ง)
4,900.-
(รวมค่าบริการนักกายภาพ และบริการโรงพยาบาล) 

บริการประกอบด้วย...
1. ประเมินร่างกาย ค้นหาปัญหา สาเหตุของอาการปวด/ เจ็บ โดยนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
2. รักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ตามอาการที่ตรวจพบ เช่น เครื่อง Ultrasound , Interference Currents Combined, Hot Compress หรือเครื่องมือที่สอดคล้องตามอาการที่ตรวจพบ
3. ให้คำแนะนำ/ สาธิต พร้อมลงมือปฏิบัติในการดูแลตนเองพร้อมกัน การออกกำลังกาย การยืดกล้ามเนื้อ และอื่นๆ การจัดโต๊ะทำงาน การเลือกเก้าอี้ ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

เงื่อนไขการรับบริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการนักกายภาพ และบริการโรงพยาบาล
- ไม่รวมตรวจร่างกายก่อนทำหัตถการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เท่านั้น
- จำหน่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 25666
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ที่ Call Center 1772 กด 2 กด 3 ต่อ กายภาพ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Best Seller 2023 รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ 1 ครั้ง (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 - +
Best Seller 2023 รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ 5 ครั้ง (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน