ตรวจเฉพาะทางหัวใจ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ม.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 กด 2 กด 3 ต่อ หัวใจ
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 - +
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 - +
ตรวจปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT Calcium Score (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน