จัดฟันเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
แพ็กเกจ ราคา
  จัดฟันเหมาจ่าย
พิเศษ จับคู่มาจัดฟัน 2 ท่าน รับ X-Ray 2 ฟิล์ม
มูลค่า 5,000.- (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

40,000.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
เงื่อนไขการชำระ
  • ติดเครื่องมือบน, ล่าง ชำระ 4 ครั้ง ราคา 2,500.-/ ครั้ง
  • ชำระรายเดือน 20 ครั้ง ราคา 2,000.-/ ครั้ง
“การจัดฟัน แก้ไขการเรียงตัวของฟัน ฟันซ้อนเก ฟันห่าง
และการสบฟันที่ผิดปกติ ให้กลับกลับมาเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ”

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ
- เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- สามารถนัดหมายนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ทันตกรรม (10493) หรือสายด่วนทันตกรรม 0-2271-7040
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล