ทญ.วัชรี เล้าชัยวัฒน์

ทันตกรรมรักษารากฟัน

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 15:00
อังคาร 09:00 - 15:00
ศุกร์ 09:00 - 19:00