พญ. อัษรา เทพบัญชรชัย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี

นัดหมายแพทย์
พญ.จรรยวรรธน์ สร้างสมวงษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรมเฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นัดหมายแพทย์
รศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาโรคอ้วน

นัดหมายแพทย์