พญ. สุพิชญา ภักษา

กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และอิมมูโน

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00
title