นพ. ทัศนพงษ์ สกาว์วัฒนานนท์

Information Not found.

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์หัวใจ
วัน เวลา
อังคาร 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30
เสาร์ 12:00 - 15:30
อาทิตย์ 08:00 - 12:00
เพราะ “หัวใจ” เป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของชีวิต
จึงต้องดูแลโดยทีมแพทย์ที่มีศักยภาพ พร้อมเครื่องมือในการรักษา

ความเชี่ยวชาญเกิดจากสั่งสมประสบการณ์…ที่ได้ลงมือทำ

นายแพทย์ทัศนพงษ์ สกาว์วัฒนานนท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ (Cardiology) ผู้มีความตั้งใจ และใส่ใจในการรักษาผู้ป่วย คุณหมอเลือกศึกษาด้านโรคหัวใจเนื่องจากโรคหัวใจเป็นโรคที่ซับซ้อนและมีความสำคัญต่อชีวิต ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการสืบหาสาเหตุและอาการของโรค ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาหลายอย่าง เช่น เครื่อง Echocardiography เครื่อง Exercise stress test ฯลฯ ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าหัวใจมีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ ประกอบกับการสั่งสมประสบการณ์มากว่า 14 ปี จึงรักษาได้อย่างตรงจุด

ให้ความสำคัญกับทุกการสื่อสาร…เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน

คุณหมอให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจโรค และระดับความรุนแรงของโรคว่าอยู่ในระดับใด และแพทย์จะช่วยรักษาอย่างไร หากผู้ป่วย และครอบครัวสามารถยอมรับ เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็เริ่มสู่กระบวนการรักษา ซึ่งคุณหมอจะใช้วิธีพูดกับผู้ป่วยตรงๆ เพราะในความเป็นจริงแล้วโรคหัวใจสามารถรักษาได้โดยไม่ต้องพูดอ้อมค้อม เพราะถ้ารู้ตัวเร็ว เข้าใจวิธีการรักษา โรคหัวใจก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัว

นอกจากการให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาแล้ว คุณหมอยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจผู้ป่วย เราไม่ได้รักษาแต่โรค ไม่ได้รักษาตามตำราอย่างเดียว เราต้องดูด้วยว่าถ้าเราให้อย่างนี้ ผู้ป่วยรับได้ไหม บางคนรับได้ แต่บางคนไม่อยากให้ทำ ก็ต้องคุยกับเขาให้เข้าใจ เพราะต้องให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละคนอย่างเหมาะสม


ลงมือรักษาอย่างเต็มที่…ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ

แน่นอนว่าคุณหมอทุกท่านมีความปรารถนาให้ผู้ป่วยหายจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณหมอทัศนพงษ์  ก็เช่นกันที่มุ่งหวังให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายมากที่สุด ทั้งกาย ทั้งใจ หากผู้ป่วยไม่อยากผ่าตัด คุณหมอจะใช้วิธีผ่อนปรน ช่วยหาทางเลือกในการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยสบายใจขึ้นด้วยความเป็นกันเอง จึงทำให้ผู้ป่วยไว้ใจที่จะฝากชีวิตไว้กับคุณหมอ ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เพียงตัวผู้ป่วยเอง แต่รวมไปถึงญาติก็ให้ความไว้วางใจในตัวคุณหมอเช่นกัน