นพ. สุเทพ เทอดอุดมธรรม

อายุรแพทย์หัวใจ

วุฒิบัตร

หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดศิริราชพยาบาล


.