สแกนสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
16-ต.ค.-2564
title การตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography: CT Scan) คือ การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะฉายรังสีเอกซเรย์ตามร่างกายในบริเวณที่ต้องการตรวจ แล้วใช้คอมพิวเตอร์สร้างเป็นภาพฉายลักษณะ และอวัยวะภายในร่างกาย

เพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัยหาความผิดปกติของร่างกาย วิธีนี้แพทย์จะได้ภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าการเอกซเรย์แบบธรรมดา และสามารถใช้ตรวจอวัยวะภายในร่างกายได้เกือบทุกส่วน

ทำไมต้องตรวจสมองด้วย CT Scan ?
      CT Scan มีความสำคัญในการวินิจฉัยโรค ติดตามการรักษา และเป็นแนวทางประกอบการรักษา เนื่องจากให้รายละเอียดได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย ในการตรวจความผิดปกติของโรคระบบประสาท และสมองนั้นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถมองเห็นต่อมใต้สมอง ตา ต่อมน้ำลาย และคอ เป็นต้น โดยจะต้องฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อช่วยให้เห็นภาพและลักษณะของโรคได้ชัดเจนขึ้น การตรวจด้วย CT Scan จะต้องมีข้อบ่งชี้ของการตรวจ เช่น การตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะต่างๆ เช่น สมอง รวมทั้งตำแหน่ง และขนาดของเนื้องอก ตรวจหาการแพร่กระจายของเนื้องอก ตรวจดูการคั่งของเลือดในสมอง ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดโป่งพอง เส้นเลือดอุดตัน

 CT scan (สแกนสมอง) มีความแม่นยำแค่ไหน ?
      ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี CT Scan สามารถทำงานได้ซับซ้อนกว่าการเอกซเรย์แบบธรรมดา แสดงภาพเป็น 3 มิติ และยังซอยภาพอวัยวะออกเป็นแผ่นบางๆ ในภาพลักษณะตัดขวางได้หลายสิบแผ่น ช่วยให้แพทย์วิเคราะห์ความผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ ได้อย่างละเอียด

 ข้อดี ของการทำ CT Scan ?
      สามารถสแกนตรวจอวัยวะส่วนใหญ่ในร่างกายได้ ขณะเข้ารับการตรวจไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด ได้ภาพที่มีรายละเอียดสูงกว่าการทำอัลตร้าซาวด์ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ยังใช้ช่วยในการวางแผนการรักษาตัดชิ้นเนื้อ หรือหัตถการทางการแพทย์อื่นๆ ได้ ในปัจจุบันยังไม่พบว่าการทำ CT Scan ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายในระยะยาวได้ และด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน โอกาสที่ผู้ป่วยจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจากรังสีของCT Scan มีน้อยมาก นอกจากระบบสมองแล้วปัจจุบันการตรวจ CT Scan ยังสามารถตรวจระบบอื่นๆ ได้ด้วย เช่นระบบช่องท้อง และทรวงอก ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อและกระดูกสันหลัง ระบบหลอดเลือด โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ได้รับอุบัติเหตุ และการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง

 ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ปลอดภัยอยู่ในการควบคุมของแพทย์
     
เมื่อเริ่มทำ CT Scan ผู้ป่วยต้องนอนราบบนเตียงของเครื่องสแกน เครื่องจะเริ่มทำการสแกนด้วยการหมุนเพื่อฉายรังสีเอกซเรย์ไปรอบๆ ตัวผู้ป่วย ในระหว่างที่อยู่ในเครื่อง CT Scan ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับแพทย์และนักรังสีเทคนิคที่ดูแลการสแกนได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 10-20 นาที โดยหลังจากทำ CT Scan ผู้ป่วยสามารถกลับบ้าน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ยกเว้นผู้ที่ต้องใช้ยาระงับประสาทเพื่อคลายความกังวลก่อนเข้าเครื่องสแกน ซึ่งจะทำให้รู้สึกมึนงงหรือง่วงซึมได้ ดังนั้น จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะด้วยตนเอง  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ โรคระบบประสาทและสมอง