โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดที่มากับหน้าฝน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
08-ม.ค.-2564
ในช่วงหน้าฝนเช่นนี้ นอกจากโรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ในเด็กเล็กแล้ว โรคมือเท้าปาก ยังเป็นอีกโรคหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากกลุ่ม เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ที่อาศัยอยู่ในลำไส้คน ทั้งทารกและเด็กเล็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ได้ง่ายและรุนแรงมากกว่าเด็กโต ในประเทศไทยมักพบในสถานรับเลี้ยงเด็กและในโรงเรียนอนุบาล สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก อุจจาระ และน้ำในตุ่มพองของผู้ป่วย โดยเข้าทางปากโดยตรง หรืออาจติดมากับมือ ของเล่น ไอ จาม รวมไปถึงการใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกัน ปัจจุบันโรคมือ เท้า ปาก ยังไม่มียาต้านไวรัสที่ใช้จำเพาะ สามารถทำได้เพียงการประคองตามอาการ ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด หยอดยาชาในปาก เพื่อลดอาการเจ็บแผลที่ปาก ดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อชดเชยการขาดน้ำ หรือให้น้ำเกลือทางหลอดเลือด ส่วนเด็กที่มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดจากแพทย์

อาการต้องสงสัย โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดที่มากับหน้าฝน
 • มีไข้ 2-4 วัน
 • อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
 • เจ็บภายในปาก และคอ
 • ปวดเมื่อยตามตัว
 • มีจุด หรือผื่นแดงอักเสบ(ลิ้น เหงือก ฝ่าเท้าก้น )
 • ต่อมาผื่นนี้จะกลายเป็นตุ่มใส รอบๆ แดง และแตกออก
 • ต่อมาผื่นนี้จะกลายเป็นตุ่มใส รอบๆ แดง และแตกออก
โดยทั่วไป โรคนี้มักมีอาการไม่รุนแรง และหายเองได้ แต่หากเกิดภาวะแทรกซ้อนอาการจะรุนแรงจนอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็ก หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ไม่สามารถรับประทานอาหาร และน้ำได้จนมีอาการขาดน้ำ ก้านสมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ดังนั้น หากผู้ปกครองสังเกตเห็นว่าเด็กมีอาการซึมลง ไม่ยอมรับประทานอาหารและน้ำ อาเจียนบ่อย มีอาการเหนื่อย ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที คุณพ่อ คุณแม่ควรสอนให้ลูกๆ รักความสะอาด ตัดเล็บให้สั้น สอนการล้างมืออย่างถูกวิธีก่อนการรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่ายทุกครั้ง รวมถึงไม่ใช้ช้อน หรือแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยโรคมือ เท้า ปาก
โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดที่มากับหน้าฝน

สิ่งที่ควรทำ เมื่อพบอาการต้องสงสัย

 1. พาเด็กไปพบแพทย์ทันที
 2. ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวัน
 3. แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ
 4. หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กที่มีอาการคลุกคลีกับเด็กปกติ
 5. ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ

ศูนย์กุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 3 โทร.02-2717000 ต่อ กุมารเวช