การผ่าตัดโรคมะเร็งตับ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
12-มี.ค.-2564
title             ทุกวันนี้คนไทยเข้าข่ายติดอันดับเป็นมะเร็งตับเป็นอันดับ1ของโลกแล้วนะ โดยเฉพาะชาวอีสานบ้านเรา ซึ่งสาเหตุก็มาจากการรับประทานอาหาร อาทิ แอลกอฮอล์ อาหารที่ปนเปื้อน สารเคมีมีอะฟลาท็อกซินที่ปนเปื้อนมากับถั่วลิสง ข้าวโพด พริกแห้ง หรือการได้รับยา หรือสารเคมีบางชนิดเป็นต้น  
กรณีที่ยังไม่มีอาการใดๆ แต่อาจมีปัจจัยเสี่ยง 
ซึ่งเกิดได้จากการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B หรือ C เรื้อรัง รวมถึงมีประวัติคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่พี่น้องเป็นมะเร็งตับ หรือตรวจร่างกายแล้วพบค่าเลือดผิดปกติ คลำเจอก้อน เป็นต้น

โรคมะเร็งตับ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ก้อนเนื้อมะเร็งมีขนาดเล็กเพียงก้อนเดียว ไม่เกิน 2 เซนติเมตร สามารถแก้ไขให้ดีขึ้น
ระยะที่ 2 ก้อนเนื้อมะเร็งเพียงก้อนเดียว หรือมีก้อนเนื้อไม่เกิน 3 ก้อน ขนาดเล็กกว่า 3 เซนติเมตร
ระยะที่ 3 ก้อนเนื้อมะเร็งหลายก้อน ขนาดโตกว่ามะเร็งระยะที่ 2
ระยะที่ 4 ก้อนเนื้อมะเร็งโตมาก หรือมีการลุกลามเข้าเนื้อเยื่อข้างเคียงตับ หรือเข้าหลอดเลือดดำในท้อง หรือไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ตับ หรือแพร่กระจายตามกระแสเลือดเข้าสู่ตับกลีบอื่นๆ รวมถึงลามไปสู่อวัยวะอื่นๆ
ระยะที่ 5 เป็นระยะที่ผู้ป่วยมีสุขภาพทรุดโทรมมาก นอนติดเตียงเป็นส่วนใหญ่ ตับอาจทำงานแย่ลงมาก

 เมื่อตรวจแล้วพบมะเร็งตับ ต้องทำอย่างไร
              เมื่อตรวจพบมะเร็งตับและทราบระยะโรคแล้ว แพทย์จะแนะนำและวางแผนแนวทางการแก้ไขให้กับคนไข้แต่ละราย ปัจจุบันวิทยาการในการแก้ไขและป้องกันมะเร็งตับก้าวหน้าไปอย่างมาก สามารถทำตามความเหมาะสมกับมะเร็งตับในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี การให้เคมีบำบัดผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดงร่วมกับการอุดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็ง การใช้คลื่นความถี่สูง Radiofrequency Ablation หรือ RFA  

การผ่าตัดมะเร็งตับ
               การผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งและเนื้อตับรอบก้อนมะเร็งออก กรณีที่ก้อนมะเร็งโตไม่เกิน 2 เซนติเมตร และมีก้อนเดียว มีเปลือกหุ้มอยู่ภายในตับกลีบเดียว มีเนื้อตับปกติเหลือมากพอที่จะทำงานได้หลังจากที่ตับส่วนที่เป็นมะเร็งถูกตัดออกไป แล้วสามารถผ่าตัดเนื้อตับออกไปได้ประมาณ 75% โดยเนื้อตับที่เหลืออยู่ต้องยังมีสภาพดี วิธีการผ่าตัดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ผลสำเร็จของการผ่าตัดในคนไข้แต่ละราย ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยของระยะของโรค ขนาดของก้อนมะเร็ง จำนวนก้อน ตำแหน่ง และการกระจายตัวของมะเร็งตับ ความรุนแรงของความผิดปกติของตับ สภาพร่างกายของผู้ป่วย สำหรับการผ่าตัดสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
เป็นการผ่าตัดมาตรฐานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการกรีดผิวหนังที่หน้าท้องเป็นทางยาว ในขนาดที่แพทย์สามารถทำการผ่าตัดก้อนมะเร็ง มองเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน เพื่อสามารถนำเครื่องมือเข้าไปผ่าตัดได้โดยสะดวก หลังการผ่าตัดคนไข้ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน เสียเลือดขณะผ่าตัดมาก และอาจมีผลแทรกซ้อนในการผ่าตัด เจ็บแผลผ่าตัดค่อนข้างมาก ฟื้นตัวช้า
  1. ผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง
เป็นวิธีมาตรฐานสากลในปัจจุบัน โดยแพทย์จะผ่าตัดก้อนมะเร็งออกด้วยการส่องกล้อง โดยเจาะรูบริเวณหน้าท้องประมาณ 5 รู สำหรับใส่กล้องและเครื่องมือในการผ่าตัดเข้าไปทำการตัดก้อนมะเร็งออก โดยจะเจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว เสียเลือดน้อย และมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเพียง 5 รูที่หน้าท้อง ทั้งนี้ แพทย์จะเลือกวิธีการผ่าตัดตามความเหมาะสมจากขนาด ตำแหน่งที่อยู่ของมะเร็งตับ นอกจากนี้ “การผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายตับ” เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับขนาดใหญ่ ไม่สามารถผ่าตัดก้อนมะเร็งออกได้หมด สาเหตุอาจเป็นจากตำแหน่งของมะเร็ง หรือการที่มีเนื้อตับดีเหลืออยู่น้อย ปัจจุบันตับสำหรับเปลี่ยนถ่ายยังมีจำนวนไม่มากนัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โทร. 0-2271-7000 ต่อ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ