เบาหวานกับฟัน สำคัญไฉน?
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
07-เม.ย.-2565

เบาหวาน ส่งผลต่อความผิดปกติกับผนังหลอดเลือด เส้นประสาทส่วนปลาย ไต และเรตินาในช่องปาก เมื่อช่องปากของผู้เป็นเบาหวานติดเชื้อ จะมีอาการเจ็บปวด เนื่องจากสุขภาพช่องปากไม่แข็งแรง เพิ่มความต้านทานต่ออินซูลิน สูญเสียการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ยิ่งถ้าควบคุมเบาหวานได้ไม่ดี อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้มากขึ้น

 

ผู้เป็นเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติมานาน พยาธิสภาพของหลอดเลือดฝอยบริเวณเหงือก และเส้นประสาทส่วนปลายจะขาดความสมดุล มีภาวะปากแห้ง ปวด แสบร้อนในช่องปาก ต่อมน้ำลายโต สูญเสียการรับรส มีความเสี่ยงเป็นโรคปริทันต์อักเสบสูง ไวต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือติดเชื้อราในช่องปากสูงขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เป็นเบาหวานต้องได้รับการตรวจรักษาทางทันตกรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย และยังเป็นประโยชน์ต่อการลดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้อีกด้วย

แนวทางการทำทันตกรรมในผู้เป็นเบาหวาน

  • นัดรับการรักษาในช่วงเช้า เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหาร และยา ช่วยลดความเครียดจากการรักษาให้เกิดน้อยที่สุด ป้องกันภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตได้
  • ให้การรักษาทางทันตกรรมได้ตามปกติ กรณีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นอย่างดี (<126 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร) หรือไม่สูงเกินกว่า 200 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร กรณีถอนฟัน หรือผ่าตัดเล็ก ทันตแพทย์จะดูแลตัดแต่งฟันให้เรียบร้อย เพื่อลดภาวะการติดเชื้อ หรือกระดูกตาย ที่อาจเกิดได้ง่ายกว่าผู้ป่วยปกติ
  • เลื่อนรับการรักษาออกไปก่อน หรือรักษาเฉพาะอาการฉุกเฉิน โดยพิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อร่วมด้วย และส่งปรึกษาแพทย์ทันที กรณีระดับน้ำตาลในเลือด สูงกว่า 200 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร
  • รักษาเฉพาะอาการฉุกเฉิน และส่งปรึกษาแพทย์ทันที กรณีอยู่ระหว่างการรักษาด้วยอินซูลิน และเกิดระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (< 70มิลลิกรัม/ เดซิลิตร) ควรดื่มน้ำหวาน หรือลูกอมทันที เพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด

ทพ. ธนพล หนูมาน้อย

ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล