ครอบฟัน วันเดียวจบ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-มี.ค.-2565
     เป็นวิวัฒนาการในการบูรณะฟัน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยออกแบบเพื่อให้ได้ชิ้นงานครอบฟันที่รวดเร็ว สวยงาม แม่นยำ และใช้งานได้ในระยะยาว


ข้อดี 6 อย่าง ของการครอบฟันในวันเดียว
  • ไม่ต้องใช้วัสดุพิมพ์ปากให้ระคายเคือง บอกลาการใช้วัสดุพิมพ์ปากที่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ปวดเมื่อยกราม รู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน หรือเจ็บ เพราะทันตแพทย์สามารถใช้เครื่องสแกนช่องปากภายในเวลาไม่กี่วินาที รวมถึงการโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ทันที
  • ไม่ต้องใส่ครอบฟันชั่วคราวให้กวนใจ เพราะครอบฟันชั่วคราวมีหน้าที่เพียงแค่ “ชั่วคราว” ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนการใส่ชิ้นงานหลายๆ รอบ
  • ไม่ต้องนัดหมายเพื่อติดตามผล ทันตแพทย์สามารถใส่ครอบฟันเซรามิค หรือครอบฟันบางส่วน อินเลย์/ ออนเลย์ ได้ในการนัดหมายเพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องนัดหมายเพื่อมาใส่ฟัน ไม่ต้องกังวลกับการครอบฟันชั่วคราวที่มีโอกาสหลุดง่าย สีไม่สวย ทำให้ขาดความมั่นใจ
  • อายุการใช้งานยืนยาว ให้ความมั่นใจในคุณภาพว่าชิ้นงานใหม่จะคงความสวยงาม เหมือนได้ใส่ชิ้นงานใหม่ไปอีกหลายปี
  • การผลิตชิ้นงานที่ดีเยี่ยม ตลอดทั้งขั้นตอนการผลิต ทันตแพทย์สามารถเห็นรายละเอียด และควบคุมงานทุกขั้นตอนให้ออกมาได้อย่างที่คาดหวังไว้ ไม่เหมือนรูปแบบเดิมที่ต้องนำงานไปทำที่แลป
  • งานที่มีคุณภาพมากกว่าเดิม ได้ชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เพราะทุกขั้นตอนผ่านการคำนวณและออกแบบจากคอมพิวเตอร์ ลดขั้นตอนการพิมพ์ปาก การขนส่งวัสดุพิมพ์ การเทแบบ ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้


ขั้นตอนทำครอบฟันในวันเดียว
          1. ทันตแพทย์ตรวจวินิจจัย และทำการกรอแต่งฟัน จากนั้นใช้เครื่องสแกนภายในช่องปาก
          2. สร้างชิ้นงานครอบฟัน (อินเลย์/ออนเลย์ หรือวีเนียร์) โดยจำลองแบบสามมิติ และออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
          3. ชิ้นงานถูกกลึงผ่านเครื่องกลึงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง และสวยงาม
          4. หลังจากชิ้นงานเซรามิคถูกกลึงทิ้งไว้สักพัก สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล