ฟื้นฟันเสียให้กลับมาสวย ด้วยการบูรณะฟัน แบบอินเลย์ และออนเลย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-มี.ค.-2565
          ในกรณีที่เนื้อฟันสูญเสียเยอะ การบูรณะฟันด้วยการอุดโดยตรงอาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากปริมาณเนื้อฟันที่หายไปเยอะบางครั้งอาจจะเป็นการยากที่จะทำการตกแต่งฟันให้เหมือนเป็นฟันธรรมชาติตามเดิม และยิ่งถ้าเป็นตำแหน่งที่รับแรงบดเคี้ยวเยอะอาจมีความเสี่ยงต่อการแตกหักได้สูง 

นอกจากนั้นในกรณีที่ขอบของโพรงฟันที่อยู่ลึกใกล้ขอบเหงือก การบูรณะโดยตรงอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการครอบคลุมลงไปถึงขอบเหงือกได้ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดรอยโรคฟันผุต่อ หรือในกรณีที่โพรงฟันใหญ่ หรือมีการเรียงตัวที่ไม่ดี หรือไม่สามารถอุดฟันด้วยวิธีทางตรงให้มีบริเวณสัมผัสที่ดีได้
         จึงต้องพิจารณาทำการบูรณะทางอ้อม ซึ่งเรียกว่าการทำอินเลย์/ ออนเลย์ หรือเป็นการตกแต่งฟันโดยทำครอบบางส่วน ซึ่งต่างจากการครอบฟันทั้งซี่ ในการเตรียมโพรงฟันสำหรับอินเลย์หรือออนเลย์ ทันตแพทย์จะทำการกรอตกแต่งฟันน้อยกว่า และครอบคลุมปริมาณเนื้อฟันที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทำครอบฟัน กล่าวคือการเตรียมโพรงฟัน และการทดแทนการบูรณะจะอยู่กึ่งกลางระหว่างก
ารอุดและการทำครอบฟัน อย่างไรก็ตามการทำครอบฟันบางส่วนอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับลักษณะตำแหน่ง และปริมาณของเนื้อฟันที่เหลือ และดุลยพินิจของทันตแพทย์ร่วมด้วย

ข้อดี

  • สามารถทำการตกแต่งฟันนอกปากเป็นรูปร่างที่ต้องการได้ ก่อนทำการยึดวัสดุลงบนฟัน
  • มีคุณสมบัติที่ดีกว่าวัสดุอุดฟันแบบปกติ มีความแข็งแรง และทนต่อแรงบดเคี้ยว
  • ปกป้องเนื้อฟันที่เหลือ และป้องกันการแตกหัก
  • ขอบเขตในบางตำแหน่งไม่ครอบคลุมลงไปถึงเหงือก ทำให้ทำความสะอาดบริเวณขอบเหงือกเป็นไปได้ง่ายกว่า

ขั้นตอนการทำ

1. ทันตแพทย์จะตรวจฟันโดยละเอียด และทำการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์เพื่อตรวจสภาพของโพรงประสาทฟัน และปลายรากฟัน

2. ทำการพิมพ์ปากเพื่อไปเทแบบจำลองของฟัน นำมาวางแผนการรักษา และออกแบบลักษณะของโพรงฟันที่จะทำการกรอตกแต่งฟันรวมถึงเลือกวัสดุบูรณะให้เหมาะกับซี่ดังกล่าว

3. กรอตกแต่งฟันร่วมกับการใส่ยาชา เพื่อป้องกันอาการเสียวฟัน

4. ทำการพิมพ์ปากเพื่อบันทึกฟันที่ทำการกรอแต่ง และนำไปทำแบบ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ระหว่างนี้ทันตแพทย์จะสร้างวัสดุชั่วคราวขึ้นมาแล้วนำมายึดในช่องปากจนกระทั่งได้ชิ้นงานจริง

5. ผู้ป่วยจะได้รับการนัดเพื่อมาลองชิ้นงาน ตรวจด้านประชิด ความแนบของขอบวัสดุ และการกัดสบของฟันของคู่สบก่อนทำการยึดด้วยซีเมนต์ถาวร

6. หลังจากการยึดชิ้นงานไป 1 สัปดาห์ ทันตแพทย์จะนัดผู้ป่วยมาติดตามผล สอบถามอาการหลังจากการใช้งานของผู้ป่วย

ชนิดของอินเลย์และออนเลย์

วัสดุในการทำอินเลย์ และออนเลย์ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ โลหะกับวัสดุที่สีเหมือนฟัน วัสดุโลหะ ส่วนมากจะเป็นวัสดุที่มีส่วนประกอบของทอง เพื่อต้องการความแข็งแรงและทนทานในการใช้งานปกป้องโครงสร้างฟันที่เหลืออยู่น้อยไม่ให้มีการแตกหัก ส่วนวัสดุที่มี สีเหมือนฟัน (เรซิน คอมโพสิต หรือพอร์ซเลน) ในกรณีที่ผู้ป่วยคำนึงถึงความสวยงามอาจเลือกวัสดุสีเหมือนฟัน แต่วัสดุประเภทนี้มีข้อจำกัดในบริเวณที่มีแรงบดเคี้ยวสูงๆ เช่น ฟันกรามซี่ที่ 2 เนื่องจากมีโอกาสเกิดการแตกหักได้สูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล