นายแพทย์ณัฐศักดิ์ เหล่าศรีชัย

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
วัน เวลา
จันทร์ 13:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00