นพ. วิศิษฐ์ ภาสุรปัญญา

Information Not found.

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 13:00
อังคาร 08:00 - 13:00
พุธ 07:00 - 13:00
พฤหัสบดี 08:00 - 13:00
ศุกร์ 08:00 - 13:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<strong><span style="font-size: 24pt;"><span style="font-family: DBHeavent;">title</span></span></strong>
นพ.วิศิษฐ์ ภาสุรปัญญา สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ.2527 จากนั้นได้ไปเป็นแพทย์ใช้ทุน ก่อนจะมาศึกษาต่อในสาขาอายุรศาสตร์ รวมถึงอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึม ซึ่งคุณหมอเล่าถึงแรงบันดาลใจในการศึกษา และการทำงานว่า...

ที่หมอเลือกเรียนต่อด้านอายุรศาสตร์ เพราะเป็นศาสตร์ที่กว้าง สามารถดูแลทั้งคนไข้ที่มารับการรักษา ไปจนถึงดูแลคนในครอบครัวได้ด้วย และความรู้ด้านอายุรศาสตร์ และการเป็นอายุรแพทย์ก็ยังเปรียบเป็นเหมือนด่านแรกของการตรวจรักษาที่คนไข้จะได้รับ ขณะนั้นหลังเรียนจบด้านอายุรศาสตร์แล้ว ก็ได้มาเป็นแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ก่อนจะไปศึกษาต่ออนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ลึกยิ่งขึ้น

 

อายุรแพทย์ วินิจฉัย สืบหา ใช้ยาเมื่อจำเป็น เน้นเป้าหมายการรักษา

คุณหมอวิศิษฐ์ เป็นอายุรแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัย คนไข้ของคุณหมอส่วนใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มเบาหวาน รองลงมา คือกลุ่มโรคไทรอยด์ และที่มีบ้างก็จะเกี่ยวกับต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต และอื่นๆ

กระบวนการรักษาของคุณหมอวิศิษฐ์ จะเริ่มจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย จากนั้นจะเริ่มอธิบายให้คนไข้เข้าใจถึงผลที่ตรวจพบ รวมไปถึงกำหนดเป้าหมายในการรักษา ทั้งนี้ ก็จะมีการแนะนำถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จำเป็น รวมไปถึงการกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือในการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะการดูแลคนไข้โรคทางอายุรกรรมส่วนใหญ่ มักเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาต่อเนื่องระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง ไทรอยด์ ต้องได้รับการร่วมมือกันระหว่างแพทย์กับคนไข้ จะช่วยให้กระบวนการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หมอจะเน้นให้คนไข้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอย่างถูกต้อง รวมถึงการรักษาของหมอ และวิธีการดูแลตนเอง ทั้งเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย การพักผ่อน เพื่อให้คนไข้บรรลุเป้าหมายการรักษา ในด้านอายุรกรรมปกติจะใช้ยาเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับไทรอยด์บางอย่าง ก็อาจมีการเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจเช็กค่ามะเร็ง หัตถการที่หมอทำมากสุด คือการเจาะไทรอยด์ส่งตรวจ หากผลพบว่ามีความผิดปกติก็จะมีการส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทางดูแลรักษาต่อไป

 

เบาหวาน โรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลรักษาจากอายุรแพทย์

ในการรักษาเบาหวาน คุณหมอวิศิษฐ์ จะให้ความสำคัญในการวิเคราะห์คนไข้ โดยเริ่มจากการพูดคุยเพื่อทำความรู้จักคนไข้ให้มากที่สุด ส่งเสริมให้คนไข้เข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีกำลังใจ และรู้วิธีดูแลตัวเอง คุณหมอจะดูไปถึงวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมรอบตัวของคนไข้ เพราะรูปแบบการรักษาจะต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของคนไข้ ผสมผสานกับมาตรฐานตามหลักการแพทย์ ซึ่งคุณหมอบอกว่า...

 

ตัวคนไข้เองนั้นสำคัญที่สุด หรือแม้แต่ญาติคนไข้ก็มีส่วนสำคัญ ในการช่วยดูแลจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมให้กับคนไข้ ทั้งปริมาณและชนิดอาหาร การจัดหาสถานที่ อุปกรณ์ หรือชักชวนเรื่องการออกกำลังกาย ทำกิจกรรมต่างๆ จัดการนอนให้ดีและเพียงพอ เพราะทั้งอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อน มีส่วนสำคัญในการช่วยควบคุมโรคได้ดี

 

คุณหมอวิศิษฐ์ เป็นแพทย์ที่ทุ่มเทดูแลรักษาคนไข้เป็นอย่างดี ปกติแล้วคุณหมอจะถึงโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ตั้งแต่เช้า ทุกการตรวจรักษาคุณหมอจะให้เวลา และพูดคุยด้วยความจริงใจ และเอาใจใส่ ซึ่งคุณหมอบอกว่า...

 

เราต้องดูแลคนไข้ให้ดีและมีมาตรฐานการรักษา เมื่อเราทุ่มเท ไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ท้อ เพราะยิ่งเหนื่อยก็เหมือนคนไข้ยิ่งได้กำไร ได้สุขภาพที่ดีขึ้น เมื่อคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความสุขนั้นจะถูกส่งกลับมาที่ตัวหมอด้วยเช่นกัน