กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายการตรวจ 6,900.-
 • รายการตรวจ 7,900.-
  (เปาโลพหลโยธิน)
 • เงื่อนไข โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 • เงื่อนไข วิริยะประกันภัย

รายการตรวจ 6,900.-

รายการตรวจ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital Signs
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย Weight, Hight, BMI
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL
ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST)
SGPT (ALT)
Alkaline phosphatase
ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen
Creatinine
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
เอ็กซเรย์ปอดด้วยด้วยฟิล์มใหญ่ Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง (เลือกตรวจได้ 1 ส่วน) Ultrasound Abdomen Upper or Lower

รายการตรวจ 7,900.- (เปาโลพหลโยธิน)

รายการตรวจ ชาย หญิง
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital Signs
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Height
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA
เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electro Cardiography (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Abdomen Lower
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Abdomen Whole
ตรวจภาวะกระดูกพรุน Bone Densitometry
ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม Ultrasound Breast
ตรวจและพบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physical Examination
ตรวจและคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก PV & ThinPrep (ThinPrep)
ตรวจและพบแพทย์สูตินรีเวช Gynaecologist Physician Examination
ตรวจการทำงานของไต Bun
Creatinine
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
ตรวจระดับไขมันในเลิอด (ไขมันชนิดดี) HDL-Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ไขมันชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
ตรวจการทำงานของตับ SGOT
SGPT
Alk Phosphatase
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125
ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
รับเพิ่ม สิทธิ์กรมธรรม์ประกันสุขภาพมูลค่า 100,000 บาท

เงื่อนไข โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เงื่อนไข โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check and Sure 6,900 บาท

 • ระยะเวลาเข้ารับบริการ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563
 • เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Check and Sure ราคา 6,900 บาท
  • - เลือกชุดตรวจเพิ่มเติม มูลค่า 2,600.- เลือกได้ 1 ชุด
  • - สามารถเลือกซื้อโปรแกรมตรวจเฉพาะทาง รายการละ 1,990 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ) และราคา 399 บาท (รวมค่าบริการยังไม่รวมค่าแพทย์)
 • กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
 • หากทำการชำระเงินสาขาใด ต้องเข้ารับบริการที่สาขานั้น เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ. กำหนด

เงื่อนไข โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check and Sure 7,900 บาท

 • ระยะเวลาเข้ารับบริการ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563
 • โปรแกรมตรวจเฉพาะทาง รายการละ 999 บาท ต้องซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Check and Sure ราคา 7,900 บาท ก่อนเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
 • เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
 • หากทำการชำระเงินสาขาใด ต้องเข้ารับบริการที่สาขานั้น เท่านั้น
 • เข้ารับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น.
 • ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
 • การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล

เงื่อนไข วิริยะประกันภัย

 • สิทธิกรมธรรม์ประกันสุขภาพมูลค่า 100,000 บาท (แผน 1)

แผนความคุ้มครองเหมาจ่ายต่อปี วิริยะประกันภัย

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 100,000
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ รวมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
3,000
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
6,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี ตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก
 • ค่าบริการรถพยาบาล
3,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ ตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
 • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000
 • อายุความคุ้มครอง 1 ปี สำหรับผู้อายุ 16-50 ปี
 • รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกรายการ 20% (ยกเว้นค่าแพทย์)
 • ส่วนลดอายุ 1 ปีตามอายุความคุ้มครองของกรมธรรม์
 • กรณีที่ผู้ตรวจสุขภาพอายุมากกว่า 50 ปีหรือผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขของบริษัทประกัน สามารถโอนสิทธิ์กรมธรรม์ดังกล่าวให้ผู้อื่นได้ภายใน 30 วันหลังตรวจสุขภาพและไม่สามารถเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้
 • เงื่อนไขความคุ้มครองการรักษาของกรมธรรม์ประกันชีวิตขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นผู้พิจารณา
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่น

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 02-271-7000
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000