เบาหวานและเฉพาะโรค
13-พ.ค.-2561
เบาหวาน และการดูแล
       สัญญาณสำคัญที่บอกว่า เบาหวานได้เข้ามาทักทายเป็นเพื่อนกับเราแล้ว สำหรับผู้ที่พบอาการบอกโรคเบื้องต้น หรือสงสัยในความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเองบ้างแล้ว ควรมารับการตรวจเลือด และตรวจสุขภาพ เพื่อหาวิธีรักษาให้ทันโรค ได้อย่างตรงจุด
• มีกลิ่นปาก
• หิวน้ำบ่อย
• มดขึ้นปัสสาวะ และปัสสาวะบ่อย ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิน 200 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์
• แผลหายช้า
• อาการคันตามตัว
• ความดันโลหิตสูง หรือต่ำผิดปกติ

เบาหวาน..สำคัญที่การดูแล
       นอกจากการรักษาแล้ว การแนะนำให้ความรู้ในผู้เป็นเบาหวานให้ทราบถึงความรุนแรง และการดูแลตัวเองมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้อยู่กับเบาหวานได้อย่างเข้าใจ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์ รวมถึงทีมสหสาขาร่วมดูแลกับการให้บริการด้านต่างๆ
- ประเมินด้านร่างกาย Physical Assessment วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินการได้ยิน ประเมินสุขภาพตา ประเมินทางสมองเบื้องต้น ประเมินภาวะโภชนาการ
- ประเมินด้านจิตใจ Psychological Assessment ใช้การสังเกตจากครอบครัว ญาติ ลูกหลาน หรือการทำแบบประเมินภาวะซึมเศร้า
- ประเมินความสามารถ Functional Assessment ได้แก่ การประเมิน ADL (Activity Of Daily Living) โดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน เช่น Barthel index, FIM
- ประเมินทางด้านสังคม Social Assessment เช่น ตัวผู้ดูแล ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของครอบครัว สภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

คลินิกรักไต... Love Kidney Clinic

คลินิกรักไต... ทำไมต้องมา
       คลินิกรักไต เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในคลินิกเบาหวานและเฉพาะโรค เน้นในเรื่องการดูแล รักษา เพื่อชะลอความเสื่อมของไต และช่วยไม่ให้ต้องไปถึงระยะที่ต้องล้างไต ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไข้ส่วนใหญ่กลัวกันมากที่สุด ด้วยการทำงานที่
       ครบวงจร เริ่มตั้งแต่ “สกรีน” ตรวจค้น ด้วยการซักประวัติคนไข้อย่างละเอียด เพื่อทำการ “คัดกรอง” พร้อมให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการดูแลตัวเองก่อนจะ “ส่งต่อ” หากจำเป็นต้องทำการรักษาในขั้นตอนต่อไป
       ครบทีม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแล จึงช่วยจัดการและรับมือกับปัญหาได้อย่างเข้าใจในแบบเฉพาะรายบุคคล
• ทีมพยาบาล - ให้ความรู้
• ทีมนักกำหนดอาหาร - ให้ข้อมูล ลดความเสี่ยง
• ทีมเภสัชกร - ให้คำปรึกษาเรื่องยา
• ทีมนักกายภาพ - ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลปฏิบัติตัว

รู้ก่อน (ช่วยให้) ไม่ต้องล้างไต
       โรคไตส่วนใหญ่ มักเป็นใน ผู้ที่มีอายุ 60 ขึ้นไป เช่นเดียวกับคนวัย 35 ปีที่มีโรคประจำตัว หรือโรคร่วมเรื้อรัง อย่างเบาหวาน ความดัน แบ่งออก 2 ประเภท คือเฉียบพลัน และเรื้อรัง
ไตวายเฉียบพลัน เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของไตเร็วจนร่างกายปรับตัวไม่ทัน ทำให้มีอาการบวมน้ำ ค่าโปแตสเซียมสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซีด เลือดจาง หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร พะอืดพะอม หรือมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะออกมาทางลมหายใจ
ไตวายเรื้อรัง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ สะสม และเกิดขึ้นช้าๆ จนกระทั่งเริ่มไม่ไหว และอาจต้องมาล้างไตในที่สุด

คลินิกรักไต จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ “รู้ – เลี่ยง - ล้าง” คือรู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยเปลี่ยนจากการล้างไต เป็นการชะลอไตเสื่อมได้เพราะบางอย่างเสียหายไปแล้ว ไม่สามารถจะทำให้กลับมาเหมือนเดิม หรือถ้าทำได้ก็ไม่ดีเท่าเดิม เรื่องไตก็เช่นกัน หากว่ามีภาวะเสื่อมถึงขั้นต้องฟอกไตเมื่อไหร่ ก็ต้องทำต่อไปจนตลอดชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร 1772 ต่อ เบาหวานและเฉพาะโรค, คลินิกรักไต