การผ่าตัดผ่านกล้องโรคในช่องท้อง หนทางสกัดโรคร้าย

ปัจจุบันวิทยาการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เราสามารถตรวจเช็คคัดกรอง ค้นหาโรคต่างๆ