โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Value For Life
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
26-เม.ย.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ คลิก


นัดหมายผ่านออนไลน์ด้วยแอพพิเคชั่น HealthUp เลือกนัดหมายแพทย์ >> คลินิก Premium Walkin
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Value For Life "Gold Male" (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Value For Life "Gold Female" (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Value For Life "Platinum male" (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Value For Life "Platinum Female" (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน