ครอบฟันดิจิตอล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
08-มิ.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563