Best Seller 2023 ตรวจประเมินโรคข้อสะโพกหลุดในเด็ก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
16-มี.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
รายละเอียดราคา
ตรวจประเมินความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก
โรคข้อสะโพกหลุดในเด็ก Dislocate Hip
900.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ) 

วิธีตรวจ เอกซเรย์บริเวณกระดูกสะโพก
ช่วงอายุ 1-5 ปี
อาการแบบไหนควรตรวจ มีอาการปวดบริเวณขาหนีบ หรือความรู้สึกขยับขาไม่ได้ เนื่องจากปวดมาก


เงื่อนไขการรับบริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่านักบำบัด และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เท่านั้น
- จำหน่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 25666
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ที่ Call Center 1772 กด 2 กด 3 ต่อ กระดูกและข้อ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Best Seller 2023 ตรวจประเมินความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก โรคข้อสะโพกหลุดในเด็ก (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน