ผ่าตัดพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
30-ธ.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566
โปรแกรมผ่าตัดจำนวนวันนอนราคา
ผ่าตัดพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
Day Case เริ่มต้น 27,900.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)

รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย

1. ค่าแพทย์ผ่าตัด เหมาจ่ายเฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
2. ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ และยาที่จำเป็นในการผ่าตัด ตามรายการที่กำหนด
3. ค่าเวชภัณฑ์ และยาพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล
4. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ผ่าตัด

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังนี้

1. การตรวจร่างกาย ตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด
2. ค่าแพทย์ที่ปรึกษาร่วมวินิจฉัย นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. การรักษาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
4. ค่ายาเฉพาะทาง การตรวจ และค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
5. ค่าอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่ม หรือต้องการพิเศษในการผ่าตัด
6. ค่าใช้จ่ายในการให้เลือด และส่วนประกอบของเลือด
7. ค่าเวชภัณฑ์ และยากลับบ้าน
8. กรณีมีโรคประจำตัว เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ คิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง

เงื่อนไขการรับบริการ

- แพ็กเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ ตั้งแต่ 20 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566
- การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ผ่าตัด
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือนัดหมาย ได้ที่ 1772 กด 2 กด 3 ต่อ กระดูกและข้อ
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล