จิตบำบัด ศิลปะบำบัด
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
รายการ ราคา
  จิตบำบัด 1 ครั้ง (1 ชั่วโมง)
1,500.-
(รวมค่าบำบัด และบริการ)

  ศิลปะบำบัด 1 ครั้ง (1 ชั่วโมง)
1,500.-
(รวมค่าบำบัด และบริการ)

**ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ไม่เคยร่วมทำจิตบำบัด และศิลปะบำบัด**
   จิตบำบัด หากรู้สึกเครียด วิตกกังวลเกินเหตุ ควบคุมความรู้สึกไม่ได้ หรือมีความเครียดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนไม่มีความสุข ส่งผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน หาทางออกไม่เจอ มาพบนักจิตวิทยาคลินิกเพื่อพูดคุยได้ 

   ศิลปะบำบัด คือ กระบวนการบำบัดที่ใช้ศิลปะในรูปแบบต่างๆ เป็นวิธีในการแสดงออกและสื่อสารเพิ่มเติมนอกจากการพูดคุย โดยจะมีพื้นที่ในการสำรวจ และสื่ออารมณ์ความรู้สึก ความคิดที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจสื่อสารผ่านคำพูดได้ยาก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ สร้างความตระหนักรู้ และยอมรับอารมณ์ ความคิด โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางศิลปะมาก่อน

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าบำบัด และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง - จ่ายได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
-
สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- สามารถนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ Let’s talk (40596) หรือสายด่วน 0-2271-7244 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
จิตบำบัด 1 ครั้ง (1 ชั่วโมง) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
ศิลปะบำบัด 1 ครั้ง (1 ชั่วโมง) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน