โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้าผู้ถือประกัน Insurance health check up
04-ก.พ.-2563
สิทธิพิเศษ...สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรประกันสุขภาพโปรแกรม Insurance health check up
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 รับของที่ระลึก พร้อมรับบัตรสมาชิก ส่วนลดต่างๆ(ฟรี) 1 ปี
มาตรวจสุขภาพพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับสิทธิ์เพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายเวลาตรวจได้ที่ 02 271 7000 ต่อ 11261