21-ส.ค.-2562

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เครือโรงพยาบาลเปาโล ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS  ACADEMIC  ANNUAL  MEETING 2019 .ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภายใต้แนวคิด Healthcare Revolution" พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการจากกลุ่มรพ.ชั้นนำในเครือ BDMS ด้านการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยดูแล ฟื้นฟูสุขภาพคนไทย เพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ