ทพ. ปุณยวีร์ วีระโสภณ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

นัดหมายแพทย์