นพ.พิศาล วิโรจนสำเริง

ศัลยกรรม

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์
วัน เวลา
*กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
นพ. พิศาล วิโรจนสำเริง

นายแพทย์พิศาล วิโรจนสำเริง ศัลยแพทย์รุ่นใหญ่ สั่งสมประสบการณ์จากการช่วยเหลือผู้ป่วยมานานกว่า 40 ปี เห็นถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่ ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจผู้ป่วย และบุคคลรอบข้าง จึงตั้งเป้าหมายสูงสุดในการทำหน้าที่ศัลยแพทย์ว่า จะต้องทุ่มเทสุดแรงกำลังเท่าที่จะทำได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปลอดภัยหายจากโรค

“ให้ความซื่อสัตย์ และความจริงใจ กับผู้ป่วย ช่วยให้เขาคลายความกังวล”

จากประสบการณ์ตั้งแต่เรียนจบกระทั่งเริ่มต้นชีวิตของศัลยแพทย์ หมอเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการแพทย์มามาก เริ่มที่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาขีดความสามารถมากขึ้น หรือแม้แต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำเข้ามาใช้กับผู้ป่วย แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย คือความกังวลของผู้ป่วยที่มีต่อโรค โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด

การผ่าตัดไม่ว่าด้วยโรคใด ล้วนต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการทำความเข้าใจระหว่างกัน หมอจะให้เวลาปรึกษาพูดคุยกับคนไข้ค่อนข้างมาก เพื่อให้คนไข้ และญาติๆ คลายกังวล เปลี่ยนความสงสัยให้เป็นความสบายใจ และตอบโจทย์กับวิธีการที่เหมาะกับตนเอง และครอบครัวมากที่สุด เมื่อคนไข้ให้เกียรติเราในฐานะแพทย์ ต้องทำให้เต็มที่ ยึดหลักความซื่อสัตย์และความจริงเป็นที่ตั้ง หมอเชื่อว่าการให้ข้อมูลในทุกด้านทุกกระบวนการแบบตรงไปตรงมา ย่อมได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกัน และกันในระยะยาว