นพ. กฤษณ์ ศิริปุณย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ.ศิริพงษ์ ประเสริฐสุนทราศัย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นัดหมายแพทย์