นพ. ทนงศักดิ์ เตรียมชัยศรี

กุมารเวชศาสตร์ – แพทย์แต่งตั้งตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน (เด็ก )

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 15:00
อังคาร 07:00 - 15:00
พุธ 07:00 - 15:00
พฤหัสบดี 07:00 - 15:00
ศุกร์ 07:00 - 15:00
เสาร์ 07:00 - 12:00
อาทิตย์ 07:00 - 12:00
title