นพ. เขม โสวิรัชน์

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, อาชีวเวชศาสตร์

วุฒิบัตร

อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน
วัน เวลา
อังคาร 07:00 - 15:00
พุธ 07:00 - 15:30
พฤหัสบดี 07:00 - 15:30
ศุกร์ 07:00 - 15:00
เสาร์ 07:00 - 15:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา  สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติบัตรเฉพาะทาง (Board) : สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive medicine) แขนงสาธารณสุข
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
อบรมเพิ่มเติม :  ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์หลักสูตร 2 เดือน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
  • โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน (แพทย์ประจำ) พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน


เวชศาสตร์ป้องกันเป็นสาขาค่อนข้างใหม่ และแตกแขนงไปได้หลายแขนงวิชา ที่หมอศึกษามาจะเน้นไปที่อาชีวเวชศาสตร์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานในบริษัท หรือโรงงานที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกันไป หมอเห็นว่าการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรค รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ดังนั้นทุกคนควรได้ตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงแรงงานด้วย
หลังจาก นพ.เขม โสวิรัชน์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณหมอได้ศึกษาต่ออนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive medicine) แขนงสาธารณสุข และอบรมประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกด้วย คุณหมอได้เล่าถึงความสนใจในการศึกษาด้านนี้ว่า...
ที่หมอสนใจในเวชศาสตร์ป้องกัน เพราะเห็นว่าการป้องกันย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการมีสุขภาพดีแบบไม่ต้องรอให้เกิดโรค เพราะปัจจุบันมีโรคเกิดขึ้นเยอะมาก กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นก็อยู่ในระยะที่อันตรายแล้ว ยิ่งโรคที่เกิดจากการทำงานในที่ที่มีความเสี่ยง ถ้าคนทำงานรู้ว่าตัวเองเสี่ยงกับอะไร รู้วิธีป้องกัน และให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรอง ก็จะมีประโยชน์มากกับสุขภาพในระยะยาว
 
เวชศาสตร์ป้องกัน ด่านแรกของการคัดกรอง ป้องกันก่อนเกิดโรค

เวชศาสตร์ป้องกันเป็นด่านแรกที่ช่วยคัดกรอง และส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ก่อนที่จะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง และให้ความสำคัญกับปัจจัยเสี่ยง แพทย์จะต้องประเมินจากตัวคนไข้เป็นหลัก ตั้งแต่อายุ เพศ ประวัติ และปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับพฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิต สถานที่ทำงาน อาหารการกิน สิ่งแวดล้อม รวมถึงพันธุกรรมเท่าที่จะสืบทราบได้ แพทย์จะประมวลผล และวิเคราะห์จากข้อมูลทั้งหมดว่าคนไข้ควรรับการตรวจสุขภาพด้านใด ต้องเฝ้าระวังและตรวจอะไรเป็นพิเศษที่มีปัจจัยเสี่ยงกว่าคนทั่วไป ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างเหมาะสมในแบบเฉพาะราย ซึ่งคุณหมอเขม บอกว่า...
ในส่วนของอาชีวเวชศาสตร์จะจัดอยู่ในกลุ่มคนทำงาน การทำงานบางอาชีพ บางสถานที่ต้องสัมผัสกับสารอันตราย หรือสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพต่างกันไป แม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานที่ส่งผลต่อสุขภาพ อย่างอิริยาบถการนั่ง ยืน ก้ม ยกของหนัก ปัญหาออฟฟิศซินโดรมต่างๆ ก็จะดูประกอบด้วย ซึ่งในศาสตร์นี้จริงๆ ก็จะมีการลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อม มลภาวะในที่ทำงาน (walkthrough survey) เพื่อให้วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดโปรแกรมการตรวจตามความเหมาะสม ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงกับความเสี่ยงในอาชีพแบบนี้ ทำให้อาชีวเวชศาสตร์มีความแตกต่างจากการตรวจสุขภาพทั่วไป

ตรวจสุขภาพเพื่อการประเมินสุขภาพ

แม้ภายนอกอาจดูว่าแข็งแรงดี ยังใช้ชีวิตประจำว้นและทำงานได้ตามปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสื่อม หรือไม่มีโรคบางอย่างที่ยังไม่แสดงอาการซ่อนอยู่ เมื่อพบเร็วก็จะรักษาได้ไว ช่วยบรรเทาจากหนักให้เป็นเบา หรือไม่กลายเป็นโรคลุกลามรุนแรงจนยากที่จะรักษา...

ที่โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มีเครื่องมือที่ครบครัน และทันสมัย มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้บริการอย่างมืออาชีพ พร้อมกับโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมและหลากหลาย เพื่อให้คนไข้ได้รับการตรวจที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความเสี่ยงและเป้าหมายการค้นหาโรค

และเมื่อคนไข้ได้ตรวจร่างกายแล้ว คุณหมอเขม จะเป็นผู้อธิบายถึงผลการตรวจ โดยใช้เทคนิคการยกตัวอย่างให้คนไข้เห็นภาพจากสิ่งใกล้ตัว การสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้ภาพประกอบเพื่อเปรียบเทียบให้คนไข้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

 

ยึดมั่นผลประโยชน์ของคนไข้ต้องมาก่อนเสมอ

คุณหมอเขม ทำงานอยู่บนหลักจรรยาบรรณแพทย์ คุณหมอมองว่าคนไข้ก็เหมือนคนในครอบครัว จะต้องทำการตรวจรักษาด้วยความละเอียด บนความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อคนไข้ ที่สำคัญในทุกๆ การตรวจรักษาจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความจำเป็น...

เมื่อเราทำงานในที่ที่เสี่ยง หรือมีอายุมากขึ้น ความเสี่ยงก็ตามมาด้วย หมอทำงานในเชิงป้องกัน การตรวจสุขภาพจึงเป็นตัวช่วยหนึ่ง ที่อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญ และไม่ควรละเลย หมออยากเห็นคนไข้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี