นพ. จักรกฤษ์ วรกุลพาณิชย์

แพทย์โสต ศอ นาสิก

วุฒิบัตร

อนุสาขาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะ และคอ
วัน เวลา
เสาร์ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 20:00

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 
วุฒิบัตรเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช  
อนุสาขาโรคกล่องเสียง หลอมลม ศีรษะ และคอ   รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล