Sleep Test ตรวจเช็คประสิทธิภาพในการนอน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
27-เม.ย.-2565

หากคุณ และเพื่อนร่วมเตียงของคุณมีอาการเหล่านี้ขณะหลับ

  • นอนกรน
  • ละเมอเดิน
  • ฝันร้าย
  • ฝันผวา
  • ละเมอพูด
  • นอนกัดฟัน

นั่นอาจแปลว่าคุณกำลังเสี่ยงกับภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ ซึ่งเป็นเรื่องอันตราย และอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่นๆ ตามมาจนอาจเสียชีวิตได้

ตรวจวิเคราะห์...หาความผิดปกติอย่างตรงจุด

Sleep test เป็นการตรวจสุขภาพการนอนหลับที่ใช้วิเคราะห์ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายระหว่างที่กำลังนอนหลับ เช่น ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าในสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea; OSA) รวมถึงการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ เช่น นอนแขน ขากระตุก นอนกัดฟัน หรือนอนละเมอ นอนฝันร้าย สะดุ้งตื่นเป็นประจำ เป็นต้น ซึ่งจะนำผลการตรวจไปใช้สำหรับการวางแผน และเป็นทางเลือกในการรักษาต่อไป เพื่อลดอันตรายจากความผิดปกติอื่นๆ ตามมาจนถึงเสียชีวิตได้

เลือกแนวทางรักษาที่เหมาะสมโดยแพทย์เฉพาะทาง

ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพการนอนหลับ ควรพบแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับโดยตรง โดยโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการวินิจฉัยโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive sleep apnea; OSA) พร้อมด้วยทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางโดยตรง ซึ่งแพทย์จะทำการสอบถามประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนและหลังการตรวจ เพื่อพิจารณาทางเลือกในการตรวจและแนวทางการรักษารูปแบบต่างๆ

คลายความกังวล...ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

ก่อนเริ่มการตรวจเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการนอน หรือให้กรอกแบบสอบถาม และกรอกเอกสารความยินยอมของผู้รับการตรวจ หลังจากนั้นจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ และการปฏิบัติตัวระหว่างการตรวจ ภายในห้องตรวจ สภาพการนอน (Sleep Lab) เป็นห้องพักที่กว้างขวาง เพื่อให้คุณคลายความวิตกกังวล ไม่รู้สึกอึดอัด เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ประกอบกับมีเครื่องมือติดตามร่างกายส่วนต่างๆ โดยไม่สร้างความเจ็บปวดใดๆ โดยการตรวจจะเริ่มต้นในช่วงหัวค่ำเพื่อให้ใกล้เคียงกับเวลานอนในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เวลาเข้านอนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละราย และจะให้นอนหลับอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแกะอุปกรณ์ต่างๆ ออกเมื่อตื่นในช่วงเช้า และนำข้อมูลที่เก็บได้ไปวิเคราะห์ผล และตรวจสอบโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับต่อไป สำหรับผู้ต้องการเข้ารับการตรวจสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายตรวจการนอนหลับจากทางโรงพยาบาลได้ล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ โรคระบบประสาทและสมอง