ผ่าตัดมะเร็งเต้านม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
25-มี.ค.-2565
มะเร็งเต้านม เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ท่อน้ำนม หรือต่อมน้ำนม และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งเต้านม

อาการของโรคมะเร็งเต้านม ที่พบบ่อย

 • มีก้อนที่เต้านม (15 - 20% ของก้อนที่คลำได้เท่านั้นที่เป็นมะเร็งเต้านม)
 • มีการเปลี่ยนแปลงของขนาด และรูปร่างเต้านม
 • ผิวหนังเปลี่ยนแปลง เช่น มีรอยบุ๋ม ย่น หดตัวหนาผิดปกติ ผิวหนังบางส่วนเป็นสะเก็ด
 • หัวนมมีการหดตัว คัน หรือแดงผิดปกติ
 • มีเลือด หรือน้ำออกจากหัวนม (20% ของการมีเลือดออก เป็นหนึ่งในอาการของมะเร็งเต้านม)
 • เจ็บเต้านม (มะเร็งส่วนใหญ่ไม่เจ็บ นอกจากก้อนโตมากแล้ว)
 • มีการบวมของรักแร้ เพราะต่อมน้ำเหลืองโต
ผู้ที่มาพบแพทย์ด้วยปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเต้านม พบว่า 40 % มีก้อนในเต้านมซึ่งแนวทางโดยทั่วไป คือ การผ่าตัดมะเร็งเต้านม หรือตัดชิ้นเนื้อและส่งเซลล์ดังกล่าวไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันว่าเป็นก้อนเนื้อชนิดใด ซึ่งมีจำนวนหนึ่งที่พบว่าเป็นมะเร็งเต้านม

ปัจจัยเสี่ยง การเกิดโรคมะเร็งเต้านม

1. พันธุกรรม เช่น มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม
2. มีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุน้อย หรือหมดประจำเดือนช้า
3. ไม่มีบุตร หรือมีบุตรคนแรกเมื่ออายุมาก
4. รับประทานยาคุมกำเนิด หรือฮอร์โมนทดแทนเป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี
5. มีประวัติการเป็นมะเร็ง
6. พฤติกรรมรับประทานอาหารที่มีไขมัน และเนื้อสัตว์ในปริมาณที่สูง
7. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

วิธีการจัดการกับมะเร็งเต้านม
การผ่าตัดมะเร็งเต้านม เคมีบำบัด การฉายแสง หรือการฉายรังสี การใช้ฮอร์โมน การผ่าตัดมะเร็งเต้านม การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า คือ แนวทางการจัดการกับมะเร็งเต้านมแบบมาตรฐาน ปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดมะเร็งเต้านมก้าวหน้าไปมาก จึงสามารถใช้วิธีผ่าตัดแบบเก็บเต้านม, การผ่าตัดแบบตัดเต้านมและเสริมเต้านมทันที การผ่าตัดมะเร็งเต้านมในแต่ละแบบไม่สามารถทำได้ทุกคน เพราะต้องพิจารณาจากชนิด และระยะของมะเร็ง เป็นหลัก

การผ่าตัดเต้านมแบบตัดเต้านมออกทั้งหมด (Modified Radical Mastectomy)
ในอดีตการผ่าตัดเต้านมวิธีนี้ เป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้กับผู้ป่วยทุกราย ปัจจุบันแพทย์จะพิจารณาใช้กับผู้ป่วยที่ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ มีหลายก้อน เต้านมมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยที่ไม่สะดวก หรือมีข้อห้ามในการฉายรังสี    ที่เต้านมหลังผ่าตัด ถ้าทำในผู้ป่วยที่อายุยังไม่มาก อาจมีผลกระทบด้านจิตใจได้ โดยตัดเนื้อเยื่อเต้านม และผิวหนังที่ปกคลุมอยู่ พร้อมทั้งตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกไปด้วยในคราวเดียวกัน

เทคนิค การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม

 • รับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ในปริมาณที่เหมาะสม
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นประจำอย่างน้อย 4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงจากความเครียด
 • ดูแลด้านจิตใจ ด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา ทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ
 • ตรวจเช็คสุขภาพตามช่วงวัยเป็นประจำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร.1772 ต่อ ศัลยกรรม