ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีกันดีกว่า
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
26-เม.ย.-2564
มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสตรีไทย ส่วนหนึ่งเกิดจากการละเลยไม่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี อาจด้วยความกังวล ความอาย และกลัวเจ็บ จึงไม่ได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะรู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็เมื่อมีอาการแสดง ซึ่งอาจเป็นเวลาที่ช้าเกินกว่าจะจัดการให้หายขาดได้
กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง
- อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
- มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง
- มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- รับประทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- มีประวัติรอบเดือนมาตั้งแต่อายุน้อย และรอบเดือนหมดเมื่ออายุมาก


การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีอะไรบ้างที่ ผู้หญิงเราควรรับการตรวจอย่างสม่ำเสมอทุกปี

- การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย (Digital Mammogram)
- การตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก
- การอัลตราซาวด์ ค้นหาความผิดปกติของโรคทางนรีเวช เช่น ถุงน้ำรังไข่ เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

วิธีการเหล่านี้ จะสามารถพบรอยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ช่วยให้แพทย์จัดการให้หายได้ เพราะจุดเริ่มต้นของเซลล์ที่อาจเบี่ยงเบนเป็นโรคร้าย ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 10 ปี ในการพัฒนาเป็นมะเร็งระยะลุกลามจนยากแก่การจัดการ และยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่บานปลายอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0-2271-7000 ต่อ สุขภาพสตรี