สะพานฟัน ตัวช่วยเสริมความแข็งแรง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
25-เม.ย.-2565
สะพานฟัน คือ ฟันเทียมบางส่วนติดแน่นที่มีส่วนของครอบฟันยึดติดกับฟันธรรมชาติทั้งสองข้าง และมีส่วนของฟันแขวนอยู่ตรงกลางใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป 1 - 2 ซี่

ข้อดีและข้อเสียของสะพานฟัน

สะพานฟันมีข้อดีคือ
  • ให้ความสวยงาม
  • เป็นฟันเทียมติดแน่น
  • ให้ความแข็งแรง ในกรณีที่ฟันหลักยึดทั้ง 2 ข้างไม่แข็งแรง และจำเป็นต้องทำครอบฟัน
  • คงทนถาวร
  • ทำเสร็จภายใน 2 ครั้ง
  • ขั้นตอนยุ่งยากน้อยกว่ารากฟันเทียม
ข้อเสียของสะพานฟันคือ
  • ต้องกรอเนื้อฟันออกมาก ในกรณีที่ฟันข้างเคียงเป็นฟันที่แข็งแรง การทำสะพานฟันจำเป็นต้องกรอเนื้อฟันข้างเคียงออกทั้ง 2 ซี่ ยิ่งในกรณีที่ฟันทั้ง  2 ซี่มีแนวการเรียงตัวไม่เหมือนกัน ในบางรายอาจจะต้องรักษารากฟันร่วมด้วย
  • ราคาสูงกว่าฟันเทียมบางส่วนถอดได้
  • การทำความสะอาดยากขึ้น ต้องอาศัยเครื่องมือบางอย่าง และการดูแลรักษาความสะอาดที่ดีชนิดของสะพานฟัน

1. สะพานฟันทั่วไป (Traditional Bridge) คือ สะพานฟันโดยทั่วไป ประกอบด้วย ส่วนของครอบฟัน (Crown or retainer) และฟันแขวน (Pontic) ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป 1 - 2 ซี่
2. สะพานฟันชนิดฟันยื่น (Cantilever Bridge) สะพานฟันชนิดนี้จะมีส่วนของโลหะ เป็นปีกอยู่ด้านหลังของฟันหลักยึด โดยไม่กรอแต่งเป็นครอบฟัน ใช้กาวน์ยึดทางทันตกรรมในการยึดสะพานฟัน และฟันหลัก

ขั้นตอนการทำสะพานฟันและการดูแลรักษา
ขั้นตอนการสะพานฟันนั้นเหมือนกับการทำครอบฟัน เพียงแต่ในบางกรณีทันตแพทย์อาจต้องพิมพ์ปาก และเตรียมสะพานฟันชั่วคราวไว้ก่อนนัดหมายคนไข้เพื่อมาทำการกรอแต่งฟันหลัdการดูแลรักษาก็เหมือนกับการดูแลรักษาครอบฟัน แต่สะพานฟันนั้นส่วนของครอบฟันจะติดกับฟันแขวน ทำให้การทำความสะอาดยากขึ้น การทำความสะอาดนั้นนอกจากจะต้องแปรงฟันแล้วการใช้ไหมขั้นฟันจะต้องใช้ Superfloss®หรือ Flossthreader®ร่วมกับ ไหมขัดฟันในการทำความสะอาดบริเวณใต้ฟันแขวน และระหว่างครอบฟัน และฟันแขวน คนไข้ที่มีปัญหาในการใช้มือ คนไข้จิตเภทหรือคนไข้ที่ไม่สามารถดูแลความสะอาดช่องปากด้วยตนเองได้ อาจจะไม่เหมาะกับฟันเทียมชนิดนี้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล