สิ่งควรรู้! ก่อนตัดสินใจทำรากฟันเทียม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-มี.ค.-2565
ปัญหาช่องปาก และสุขภาพฟัน ของแต่ละคนมีความรุนแรงไม่เท่ากัน บ้างรายอาจสูญเสียฟันจากฟันแตกจากอุบัติเหตุ ฟันห่างการจัดฟันไม่เข้าที่ต้องจัดฟันเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องสร้าง “รากฟันเทียม” ขึ้นมาทดแทนรากฟันจริง การทำรากฟันเทียมถือเป็นการทดแทนฟันที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด โดยการใช้รากเทียมที่ทําจากโลหะไททาเนียม (Titanium) ซึ่งได้รับการออกแบบ และวิจัยอย่างยาวนานรองรับว่าไม่มีอันตรายและเข้ากันได้ดีต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ ช่วยให้ฟันปลอมสามารถยึดเกาะได้ สามารถรับแรงบดเคี้ยว และคงรูปได้ดี มีความแข็งแรงคงทน

ใครบ้างที่เหมาะกับการใส่รากฟันเทียม?
• ผู้ที่มีการสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่ง หรือหลายซี่
• บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
• ผู้ที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมถอดได้หรือมีความกังวลเกี่ยวกับการสวมใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้
• ผู้ที่มีปัญหาหรือจุดบกพร่องทางสุขภาพปากอันเนื่องเกิดจากโรคการทําศัลยกรรมหรือได้รับบาดเจ็บทางปากและฟัน

เมื่อสูญเสียฟัน ทำรากเทียมได้เลยทันทีหรือไม่?

ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการมีปัญหาสุขภาพฟันแตก หัก หรือบิ่น และจำเป็นต้องได้รับการถอนฟันจากทันตแพทย์ และทันตแพทย์แนะนำให้ทำรากฟันเทียมแบบทันทีเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป สามารถทำได้เลย แต่ในกรณีที่สุขภาพฟันมีปัญหา เช่น มีการอักเสบติดเชื้อ จำเป็นต้องรักษาเสียก่อนเพราะหากทำเลยทันทีอาจส่งผลเสีย และประสิทธิภาพของการทำรากฟันไม่สมบูรณ์ และการสบฟันที่ไม่ได้เสถียรภาพ

    ทั้งนี้ การทำรากฟันเทียมต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบ เช่น สุขภาพช่องปากและฟัน ลักษณะของกระดูกรองรับฟัน ซึ่งทันตแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆไป เช่นในกรณีที่ สูญเสียฟันไปเนื่องจากภาวะการติดเชื้อ มักจะมีการทำลายขอบกระดูก (Marginal Bone Loss) ร่วมด้วย ซึ่งทำให้การฝังรากเทียมมีความยุ่งยากมากขึ้น

รากฟันเทียมใช้งานได้กี่ปี?
รากฟันเทียมสามารถอยู่กับเราได้นานเป็น 10 ปี หรืออยู่กับเราไปตลอด แต่ถึงอย่างไรการรักษาความสะอาดช่องปากก็มีผลต่ออายุ การใช้งานของฟันเทียมเช่นกัน ซึ่งการดูแลรักษาความสะอาดรากเทียมก็เหมือนกับการดูแลรักษาฟันธรรมชาติที่จำเป็นต้องแปรงฟันให้ถูกวิธี ใช้ไหมขัดฟันทําความสะอาดตามซอกฟัน ไม่ควรสูบบุหรี่เพราะอาจทําให้กระดูกที่อยู่รอบๆ รากเทียมเกิดการอักเสบสุดท้ายรากเทียมจะโยกและหลุดในที่สุด และควรเข้าพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ

สูบบุหรี่มีผลต่อประสิทธิภาพของรากฟันจริงหรือไม่?
การสูบบุหรี่มีผลต่อความสำเร็จของรากฟันเทียม เนื่องจากผู้ที่สูบบุหรี่ ผลทำให้เหงือกรอบๆ รากเทียมหรือเนื้อเยื่อรอบๆ รากเทียมร่น และยังส่งผลต่อความสวยงามได้ ในรายที่สูบบุหรี่จัด หรือผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยจิตเวท ผู้ป่วยไขข้ออักเสบรุนแรง ไม่ควรทำรากฟันเทียม

ทำรากฟันเทียมราคาเท่าไร?

ราคาการทำรากฟันเทียม ค่อนข้างสูงแต่หากเทียบกับความคุ้มค่าแล้ว ถือว่าคุ้มเพราะว่ารากฟันเทียมสามารถอยู่ได้เหมือนกับฟันแท้ มีความทนทานมาก ใช้ได้สะดวกกว่าฟันปลอมถอดได้ ออกเสียงได้ชัดเจนเป็นธรรมชาติ

ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี?

การทำรากฟันเทียมจำเป็นต้องรับบริการกับทันตแพทย์ที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากโครงสร้างในช่องปากของแต่คนแตกต่างกัน จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ของแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น CBCT (Cone Beam Computed Tomography) การถ่ายภาพโครงสร้างใบหน้า และช่องปากเป็นภาพ 3 มิติ ในการประเมินผู้ป่วย เช่น ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อความสวยงาม เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ได้แก่การเลือกใช้ขนาดของรากเทียมที่เหมาะสม การเลือกจำนวนของรากเทียมที่เหมาะสม ความแม่นยำเหมาะสมในการวางตำแหน่งรากฟัน

ดูแลรักษารากฟันเทียมลำบากหรือไม่?
การดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันเมื่อทำรากฟันเทียมไม่ยุงยากมากนัก เหมือนกับการดูแลสุขภาพฟันธรรมชาติ คือ ควรทำความสะอาดช่องปากให้ถูกวิธี เช่น การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน ไปพบทันตแพทย์ตามนัดทุกครั้ง และทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เมื่อไปพบทันตแพทย์ต้องแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบว่ามีรากเทียมซี่ใดอยู่ในปากเพื่อที่ทันตแพทย์จะหลีกเลี่ยงไม่ใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะไปขูดถูกรากเทียม เพื่อป้องกันรากเทียมเกิดรอยขีดข่วนอันเป็นสาเหตุให้มีการสะสมของเชื้อโรค และทําให้กระดูกรอบๆ อักเสบ นอกจากนี้ควรระมัดระวังการเคี้ยวอาหาร หลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็ง เพื่อรักษารากฟัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล