เติมความสดใสให้รอยยิ้ม ด้วยการเคลือบฟันเทียม (VENEER)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-มี.ค.-2565

             การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Veneers) เป็นทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่สามารถใช้แก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ (เล็กน้อย)

ทำความรู้จักชนิดของเคลือบฟันเทียม

               วัสดุที่นำมาใช้จะมีความสวยงามลอกเลียนแบบฟันธรรมชาติ มีคุณภาพดี แข็งแรง และทนทานสามารถทำได้ด้วยวัสดุ 2 ประเภท ได้แก่
1. เรซิน คอมโพสิต (resin composite) มีข้อดี คือ ราคาถูก และสามารถซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องทำชิ้นงานใหม่ ส่วนข้อเสียคือ เมื่อเวลาผ่านไปสีของเรซิน คอมโพสิตจะมีการเปลี่ยนแปลง และความมันวาวลดลง
2. พอร์ซเลน/เซรามิค (porcelain/ceramic) มีข้อดีคือคุณภาพที่สูงกว่า มีความแข็งแรงทนทานต่อการแตกหักสูง ไม่มีการเปลี่ยนสี และมิติ ไม่ติดคราบสีต่างๆ เช่น เครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และบุหรี่ มีความเงางามตลอดอายุการใช้งาน วัสดุมีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อรอบฟันทำให้เหงือกมีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่เป็นที่สะสมของคราบจุลินทรีย์ได้ง่าย แต่มีราคาแพง และทันตแพทย์ต้องอาศัยระหว่างรอใส่วีเนียร์จริงในการรักษาครั้งถัดไป ระยะเวลาในการรักษา 60 - 180 นาทีขึ้นกับจำนวนซี่ฟันที่ทำวีเนียร์

การทำเคลือบฟันเทียมมีประโยชน์อย่างไร?

  • เพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าหลายๆ ซี่ที่ห่างกันเพียงเล็กน้อย
  • เพื่อแก้ไขรูปร่างฟันที่ผิดปกติ
  • เพื่อรักษาฟันซึ่งเกิดการหักของฟันโดยไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
  • เพื่อแก้ไขฟันที่มีลักษณะของเคลือบฟันผิดปกติ
  • เพื่อแก้ไขฟันที่มีสีเข้มผิดปกติ หรือฟันตกกระที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการฟอกสีฟัน
  • เพื่อแก้ไขฟันที่เรียงผิดปกติไม่มาก และผู้ป่วยไม่สะดวกในการจัดฟัน


ขั้นตอน
การทำเคลือบฟันเทียม

  • ครั้งที่ 1 - 2 ปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทาง: ทันตแพทย์จะทำการตรวจฟันโดยละเอียด โดยจะเช็คว่าฟันซี่ดังกล่าวมีอาการเสียวหรือปวดไหม อาจทดสอบว่าฟันยังมีชีวิตหรือไม่ และทำการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์เพื่อตรวจสภาพของโพรงประสาทฟันและปลายรากฟัน จากนั้นจะทำการพิมพ์ปากเพื่อไปเทแบบจำลองของฟัน นำมาวางแผนการรักษา และออกแบบลักษณะของโพรงฟันที่จะทำการกรอแต่ง รวมถึงเลือกวัสดุบูรณะให้เหมาะกับฟันซี่ดังกล่าว และทำแบบจำลองฟันวีเนียร์ให้ผู้ป่วยดูเพื่อประกอบการวางแผนการรักษาระยะเวลาในการรักษา 30 - 60 นาที
  • ครั้งที่ 2 - ทำการกรอแต่งฟัน: ทันตแพทย์จะกรอแต่งฟันเพียงเล็กน้อยที่บริเวณผิวเคลือบฟันประมาณ 3 - 2 มิลลิเมตร แล้วแต่กรณีเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับชิ้นวีเนียร์ อาจทำร่วมกับการใส่ยาชาเพื่อป้องกันอาการเสียวฟัน ทำการพิมพ์ปากเพื่อบันทึกฟันที่ทำการกรอแต่ง แล้วจึงเป็นขั้นตอนในการทำชิ้นงานซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ หลังการกรอแต่งฟันจะมีการใส่วีเนียร์ชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยระหว่างรอใส่วีเนียร์จริง ในการรักษาครั้งถัดไประยะเวลาในการรักษา 60-180 นาที ขึ้นกับจำนวนซี่ฟันที่ทำวีเนียร์
  • ครั้งที่ 3 - ลองชิ้นวีเนียร์: ผู้ป่วยจะถูกนัดหมายเพื่อมาลองชิ้นงาน โดยถอดวีเนียร์ชั่วคราวออก และลองชิ้นวีเนียร์จริงบนฟันให้ผู้ป่วยประเมินความสวยงามก่อนยึดติดถาวร ระยะเวลาในการรักษา 60 - 180 นาที ขึ้นกับจำนวนซี่ฟันที่ทำวีเนียร์


การ
นัดติดตามผลการรักษา

            หลังจากการยึดชิ้นงานไป 1 สัปดาห์ 1 เดือน และ ทุกๆ 6 เดือน ทันตแพทย์จะนัดผู้ป่วยมาติดตามผล สอบถามอาการหลังจากการใช้งานของผู้ป่วย โดยใช้ระยะเวลาในการพบทันตแพทย์ 15 - 30 นาที

 การดูแลรักษา

              อายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและการใช้งาน ควรปฎิบัติตามหัวข้อขั้นตอนการดูแลสุขภาพช่องปาก หลีกเลี่ยงการใช้ฟันที่ทำเคลือบฟันเทียมกัดสิ่งของหรืออาหารแข็ง ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องใส่เฝือกสบฟัน เพื่อป้องการการแตกหักระหว่างนอนหลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล