วันที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่กำลังเดินเข้าครัว เพื่อเตรียมอาหารเย็น ในช่วงที่ก้าวขา อยู่ๆ เข่าข้างขวาเกิดทรุด พับล้มลง ไหล่กระแทกพื้นโดยไม่รู้ตัว จนขยับลุกไม่ได้ อ่านต่อ คุณสุกัญญา อำไพ ผู้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่