CHECK AND SURE สุขภาพดีมั่นใจได้
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
09-ก.ย.-2563 ถึง 31-ต.ค.-2563

การเตรียมตัว
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
- งดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
- งดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
- ควรเข้ารับการตรวจในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรย เนื่องจากการงดน้ำ และอาหารมากเกินไป
- หากมีประจำเดือน ต้องงดตรวจปัสสาวะ เพราะปัสสาวะที่ถูกปนเปื้อนมีผลกระทบกับผลการตรวจ

  หมายเหตุ
  - ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
  - ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  - สามารถจอง-จ่ายได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563
  - สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563
  - สามารถนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ตรวจสุขภาพ (11398) 
  - หากทำการชำระเงินเข้าสาขาพหลโยธิน ต้องเข้ารับบริการที่สาขาพหลโยธิน เท่านั้น
  - เข้ารับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น. 
  - ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  - สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
  - การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
  **กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

  รับฟรี !! กรมธรรม์ประกันสุขภาพ 1 ปี
  ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
  100,000
  - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ รวมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
  3,000
  - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
  6,000
  ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

  - ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
  ตามจริง 
  - ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน
  ตามจริง 
  - ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก
  ตามจริง 
  - ค่าบริการรถพยาบาล
  3,000
  ค่าธรรมเนียมแพทย์

  - ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
  ตามจริง 
  - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
  ตามจริง 
  - ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  ตามจริง
  - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) รวมการถูกฆาตรกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
  10,000
  หมายเหตุ
  - สิทธิกรมธรรม์ประกันสุขภาพ มูลค่า 100,000 บาท อายุความคุ้มครอง 1 ปี สำหรับผู้อายุ 16 - 50 ปี
  - รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในทุกรายการ 20% (ยกเว้นค่าแพทย์) อายุ 1 ปี ตามอายุความคุ้มครองของกรมธรรม์
  - กรณีที่ผู้ตรวจสุขภาพอายุมากกว่า 50 ปี หรือผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขของบริษัทประกัน สามารถโอนสิทธิ์กรมธรรม์ดังกล่าวให้ผู้อื่นได้ ภายใน 30 วันหลังตรวจสุขภาพ และไม่สามารถเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้
  - กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่น
  - เงื่อนไขความคุ้มครองการรักษาของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ขึ้นอยู่ วิริยะประกันภัย เป็นผู้พิจารณา
  เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
  โปรแกรมตรวจสุขภาพ CHECK AND SURE (Male) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  โปรแกรมตรวจสุขภาพ CHECK AND SURE (Female) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
  ตรวจปริมาณหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ CT-Calcium Score สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ และสภาพเนื้อตับ (FibroScan) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคตา ต้อกระจก ต้อหิน และจอประสาทตาเสื่อม (OCT) 1 จุด + Fundus Camera สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  ตรวจหาความหนาแน่นกระดูก 2 จุด สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ (Ultrasound Pelvis) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  ผลักวิตามิน Infusion 1 ครั้ง สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  ตรวจภาวะขาดแคลเซียมและวิตามินดี สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 - +
  โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
  โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน