ทญ. เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล

Information Not found.

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
พุธ 14:00 - 19:00
พฤหัสบดี 14:00 - 19:00
เสาร์ 09:00 - 11:30
วันพุธ (สัปดาห์ที่3,4) เวลา 14.00-19.00น.
วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-19.00น.
วันเสาร์ (สัปดาห์ที่1,3) เวลา09.00-11.30น.
วันเสาร์ (สัปดาห์ที่2,4,5) เวลา09.00-12.00น.

(กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ)